• Home
  • Gender Pay Review Report

Rapport Genderloonkloof

Over dit rapport


De overheid in het Verenigd Koninkrijk heeft in 2016 verplicht de wetgeving inzake genderloonrapportage beschikbaar te maken voor werkgevers in de privésector met 250 of meer werknemers. Zo kunnen zij elk jaar wettelijke berekeningen publiceren die de loonkloof tussen hun mannelijke en vrouwelijke werknemers weergeven. Zoals blijkt uit ons gepubliceerde rapport, heeft Radius de zes wettelijke berekeningen uitgevoerd, waarvan wij kunnen bevestigen dat ze gebaseerd zijn op nauwkeurige gegevens.

Onze Gender Pay Gap is gedaald van 36% naar 34% voor ons laatste boekjaar dat is geëindigd in april 2023. De afname van deze kloof is beïnvloed door een toename van de vrouwelijke vertegenwoordiging in kwartaal 4. Ons genderevenwicht binnen kwartaal 4 is verbeterd van 22% vrouwen naar 25% en ons gemiddelde uurloon in kwartaal 4 is gunstiger voor vrouwen. Het verschil in ons gemiddelde uurloon in kwartaal 1, 2 en 3 is ook minder dan 1%.

Wij zullen in boekjaar FY25 een aantal initiatieven blijven ondersteunen die gericht zijn op het bieden van gelijke kansen aan alle medewerkers om vooruit te komen binnen het bedrijf. Dit omvat de lancering van onze nieuwe online learning hub om collega's te ondersteunen die hun carrière, capaciteiten en vaardigheden bij ons willen ontwikkelen en uitbreiden. Wij hebben in oktober 2024 een beloningsfunctie geïntroduceerd en hierin geïnvesteerd, waardoor wij een begin hebben kunnen maken met het opzetten van een beloningsraamwerk, waarbij wij ons eerst hebben gericht op het ontwerpen en introduceren van een nieuw beoordelingssysteem om ons te helpen bij het identificeren van loopbaantrajecten en om benchmarkinformatie te verschaffen die het besluitvormingsproces over salarispositionering, salarisverhogingen en de motivering voor startsalarissen of aanpassingen ondersteunt.

Wij hebben ook een nieuwe Global Talent Mobility Manager functie geïntroduceerd, die verantwoordelijk is voor het valideren van onze verschillende talentgroepen die zijn geïdentificeerd en hen te koppelen aan een ontwikkelings-/leermogelijkheid of een nieuwe rol binnen het bedrijf om ervoor te zorgen dat we ons beste talent behouden en laten groeien. Deze functie zorgt ervoor dat al ons talent wordt gevalideerd aan de hand van dezelfde leidende principes die gelijke kansen garanderen. Wij blijven investeren in de ontwikkelingen binnen ons HR-informatiesysteem om beter inzicht te krijgen in de demografie van onze collega's door middel van verschillende onderzoeken, waaronder ons wereldwijde onderzoek naar mobiliteit onder talent en ons onderzoek naar de betrokkenheid van werknemers in 2024.

Wij geloven dat deze initiatieven zullen helpen met het stimuleren van gelijke kansen en wij zullen ons blijven inzetten om ervoor te zorgen dat onze salarismarges marktconform en eerlijk zijn voor elke functie, waarbij wij ernaar streven om de salariskloof steeds kleiner te maken.

Rapportage salarissen mannen en vrouwen

Gemiddelde loonkloof 34%


Voor deze berekening moet een werkgever het verschil aangeven tussen het gemiddelde uurloon dat mannelijke en vrouwelijke werknemers met een volledig salaris ontvangen. Een positief % geeft aan dat vrouwelijke werknemers over het algemeen of over het geheel genomen een lager loon of lagere bonussen hebben dan mannelijke werknemers.

Mediaan loonkloof 20%


Voor deze berekening moet een werkgever het verschil aantonen tussen het mediane uurloon dat mannelijke en vrouwelijke werknemers met een volledig salaris ontvangen. Een positief % geeft aan dat vrouwelijke werknemers over het algemeen of in het algemeen een lager loon of lagere bonussen hebben dan mannelijke werknemers.

Gemiddelde bonuskloof 64%


Voor deze berekening moet een werkgever het verschil aantonen tussen het gemiddelde bonusloon dat mannelijke en vrouwelijke relevante werknemers ontvangen. Een positief % geeft aan dat vrouwelijke werknemers over het algemeen of in het algemeen een lager loon of lagere bonussen hebben dan mannelijke werknemers.

Mediaan bonuskloof 39%


Voor deze berekening moet een werkgever het verschil aantonen tussen de mediaan van de bonussen die mannelijke en vrouwelijke relevante werknemers ontvangen. Een positief % geeft aan dat vrouwelijke werknemers over het algemeen of in het algemeen een lagere beloning of bonus hebben dan mannelijke werknemers.

Percentage mannen dat een bonus ontvangt 65%


Voor deze berekening moet een werkgever aangeven welk percentage van de betrokken mannelijke werknemers een bonus heeft ontvangen, inclusief provisie.

Percentage vrouwen dat een bonus ontvangt 66%


Voor deze berekening moet een werkgever aangeven welk percentage van de betrokken vrouwelijke werknemers een bonus heeft ontvangen, inclusief provisie.

Rapportage loonkloof - Kwartaal salarisgroep


Voor deze berekening moet de werkgever het aandeel mannelijke en vrouwelijke werknemers met een volledig salaris in vier kwartaalklassen aangeeft, wat gedaan wordt door het personeelsbestand in vier gelijke delen te verdelen.

Als deze resultaten vergelijkt worden, wordt de verdeling van mannelijke en vrouwelijke werknemers met een volledig salaris in het kwartaal weergegeven. Vergelijking van de resultaten tussen de kwartalen geeft de verdeling van het aantal volledig betaalde mannelijke en vrouwelijke werknemers over de organisatie weer.

Kwartaal 1


MSD-3709-Radius.com Gender Pay Review Report NL – 1.jpg

Kwartaal 2


MSD-3709-Radius.com Gender Pay Review Report NL – 2.jpg

Kwartaal 3


MSD-3709-Radius.com Gender Pay Review Report NL – 3.jpg

Kwartaal 4


MSD-3709-Radius.com Gender Pay Review Report NL – 4.jpg