Privacybeleid

Radius Limited ("RADIUS") PRIVACYVERKLARING

Belangrijke informatie over Radius:

Radius en zijn gelieerde ondernemingen (gezamenlijk aangeduid als "Radius", "wij", "ons") neemt zijn verantwoordelijkheden op het gebied van gegevensbescherming en privacy serieus. In deze 'Privacykennisgeving' wordt uitgelegd hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en delen in het kader van onze zakelijke activiteiten, waaronder:

 • Welke persoonlijke informatie we verzamelen en wanneer en waarom we deze gebruiken.
 • Hoe we persoonlijke informatie delen binnen Radius en met onze dienstverleners, toezichthouders en andere derden
 • Meer uitleg over direct marketing, profilering en geautomatiseerde besluitvorming
 • Persoonlijke gegevens wereldwijd overdragen
 • Hoe we persoonlijke informatie beschermen en opslaan
 • Beschikbare wettelijke rechten om uw privacy te beheren
 • Hoe u contact met ons kunt opnemen voor meer ondersteuning
De Radius entiteit die verantwoordelijk is voor uw persoonlijke informatie is het lid van Radius dat in eerste instantie informatie van of over u verzamelt. Dit wordt uitgelegd op het moment dat uw persoonlijke informatie voor het eerst door die Radius entiteit wordt verzameld, bijvoorbeeld wanneer u of het bedrijf waarvoor u werkt ons inhuurt om een dienst te verlenen of wanneer wij u inhuren om een dienst aan ons te verlenen. U kunt meer te weten komen over Radius op [ Als u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden door een e-mail te sturen naar unsubscribe@radiuspaymentsolutions.com. We kunnen deze verklaring van tijd tot tijd wijzigen om deze aan te passen aan de wettelijke vereisten en de manier waarop we ons bedrijf runnen. Raadpleeg deze pagina's regelmatig voor de meest recente versie van deze verklaring.

Het is mogelijk dat u op onze website externe links aantreft naar websites van derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op uw gebruik van een site van derden

WELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE WE VERZAMELEN EN WANNEER EN WAAROM WE DEZE GEBRUIKEN

In dit gedeelte kun je meer te weten komen over

 • de soorten persoonlijke informatie die we verzamelen
 • wanneer we persoonlijke informatie verzamelen
 • hoe we persoonlijke informatie gebruiken
 • de rechtsgrondslag voor het gebruik van persoonlijke informatie
\\\*\\\*Wanneer we informatie verzamelen\\\*\\\* We verzamelen informatie over u als u:
 • zich te registreren bij of gebruik te maken van een van onze website(s) of online diensten;
 • een van onze diensten afnemen;
 • een informatieverzoek indienen;
 • met ons samenwerken als zakenpartner; of
 • u wordt geïdentificeerd als een potentiële klant of zakenpartner,
gezamenlijk ("\\\*\\\*u\\\*\\\*") \\\*\\\*Persoonlijke gegevens die we verzamelen en gebruiken als u onze websites of online diensten gebruikt\\\*\\\* Op onze website wordt persoonlijke informatie (zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) verzameld wanneer u deze vrijwillig verstrekt via een websiteformulier, bijvoorbeeld tijdens een verzoek om informatie over onze diensten. Andere informatie die ook als persoonlijke informatie kan worden beschouwd (zoals uw browsertype, besturingssysteem, IP-adres, domeinnaam, het aantal keren dat u de website hebt bezocht, de data waarop u de website hebt bezocht en de tijd die u op de website hebt doorgebracht) kan worden verzameld via cookies en andere trackingtechnologieën (zoals transparante GIF-bestanden). Samengevoegde informatie (zoals hoe vaak bezoekers inloggen op de website) kan ook worden verzameld. Het bedrijf gebruikt een 3e partijdienst, Google Analytics, om standaard internetloginformatie en details van bezoekersgedragspatronen te verzamelen.  We doen geen pogingen, en staan Google niet toe dat te doen, om de identiteit van de bezoekers van onze website te achterhalen. We gebruiken de informatie om te rapporteren over bezoekersaantallen en om onze service te verbeteren.  Informatie wordt alleen verzameld als bezoekers hiervoor kiezen en er zijn beperkingen om te voorkomen dat deze gegevens identificeerbaar worden.

Persoonlijke gegevens die we verzamelen en gebruiken als u een van onze producten of diensten koopt

Wanneer u onze diensten koopt of ontvangt, kunnen we het volgende verzamelen:

 • elementaire identificatie- en contactgegevens (zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) om uw bestelling uit te voeren, onze diensten te leveren en uw account te beheren;
 • financiële informatie (zoals bankrekeninggegevens, fiscale registratiegegevens, facturering en gegevens) om betalingen die u aan ons doet te beheren en te verwerken;
 • informatie in bezit van kredietinformatiebureaus en fraudepreventiebureaus, om uw aanvraag voor het gebruik van onze diensten te beoordelen;
 • informatie over uw gebruik van onze producten en diensten en uw tevredenheid daarover, om de producten en diensten die wij aan u leveren voortdurend te verbeteren; en
 • met betrekking tot bepaalde van onze producten en diensten, locatiegebonden informatie.
\\\*\\\*\\\\\\*Persoonlijke gegevens die we verzamelen en gebruiken als u met ons samenwerkt als zakenpartner\\\*\\\* Wanneer u door ons wordt ingeschakeld om goederen of diensten aan Radius te leveren, kunnen wij deze verzamelen:
 • elementaire identificatie- en contactgegevens (zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) om uw bestelling uit te voeren, onze diensten te leveren en uw account te beheren;
 • financiële informatie (zoals bankrekeninggegevens, fiscale registratiegegevens, facturering en gegevens) om betalingen die u aan ons doet te beheren en te verwerken; en
 • informatie in bezit van kredietinformatiebureaus en fraudepreventiebureaus, om uw aanvraag voor het gebruik van onze diensten te beoordelen.
\\\*\\\*Persoonlijke informatie die we verzamelen en gebruiken als u wordt geïdentificeerd als een potentiële klant of zakenpartner\\\*\\\* We verzamelen rechtstreeks informatie, informatie van andere leden van de Radius groep en informatie van derden over organisaties waarvan wij denken dat ze graag van ons willen horen of onze producten en diensten willen ontvangen. In deze omstandigheden kunnen we basis identificatie- en contactinformatie verzamelen (zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) om uw bestelling uit te voeren, onze diensten te leveren en uw account te beheren om onze goederen en diensten aan u te verkopen. We zullen dit alleen doen in overeenstemming met uw voorkeuren en zoals beschreven in deze privacyverklaring. \*\*De wettelijke basis voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens\*\* We zullen uw persoonlijke gegevens alleen verzamelen, gebruiken en delen als we ervan overtuigd zijn dat we hiervoor een geschikte wettelijke basis hebben. Dit kan zijn omdat:
 • u ons toestemming hebt gegeven om de persoonlijke informatie te gebruiken, bijvoorbeeld in verband met onze elektronische directmarketingactiviteiten);
 • ons gebruik van uw persoonlijke gegevens is in ons legitieme belang als commerciële organisatie (bijvoorbeeld wanneer we onze diensten op de markt willen brengen aan potentiële zakelijke klanten of om verbeteringen aan te brengen aan onze producten en diensten) - in deze gevallen zullen we uw gegevens te allen tijde behandelen op een manier die evenredig is en uw privacyrechten respecteert en hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking zoals uitgelegd in het gedeelte Wettelijke rechten hieronder;
 • ons gebruik van uw persoonlijke informatie is noodzakelijk om een contract uit te voeren of stappen te ondernemen om een contract met u aan te gaan, bijvoorbeeld uw basiscontactinformatie en factureringsinformatie die nodig is om betalingen uit te voeren/te ontvangen); en/of
 • ons gebruik van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een relevante wettelijke of reglementaire verplichting die we hebben, bijvoorbeeld wanneer we persoonlijke gegevens moeten vrijgeven aan een rechtbank of belastingdienst.
\\\*\\\*HET DELEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE BINNEN RADIUS, MET ONZE DIENSTVERLENERS, ONZE TOEZICHTHOUDERS\\\*\\\* In dit gedeelte kun je meer te weten komen over hoe we persoonlijke informatie delen:
 • binnen radius
 • met derden die ons helpen onze producten en diensten te leveren; en
 • onze regelgevers.
We delen uw informatie op de manier en voor de doeleinden die hieronder worden beschreven:
 1. binnen Radius, wanneer deze openbaarmaking noodzakelijk is om u onze diensten te verlenen, onze producten en diensten aan te bieden of onze zaken te beheren. [Klik hier](https://www.radius.com/en-gb/our-affiliates/) voor een lijst van aan Radius gelieerde ondernemingen;
 2. met derden die ons bedrijf helpen beheren en diensten leveren. Deze derden hebben ingestemd met vertrouwelijkheidsbeperkingen en gebruiken alle persoonlijke informatie die wij met hen delen of die zij namens ons verzamelen uitsluitend voor het leveren van de gecontracteerde service aan ons. Hieronder vallen IT-serviceproviders die helpen bij het beheren van onze IT- en backofficesystemen;
 3. met kredietinformatiebureaus en organisaties die werken aan de preventie van fraude in de financiële dienstverlening;
 4. met onze regelgevende instanties en relevante toezichthoudende autoriteiten, om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften en verzoeken van wetshandhavers, regelgevende instanties en andere overheidsinstanties;
 5. we kunnen in geaggregeerde, statistische vorm niet-persoonlijke informatie over de bezoekers van onze website, verkeerspatronen en websitegebruik delen met onze zakelijke partners, gelieerde bedrijven of adverteerders;
 6. Als we in de toekomst onze activiteiten of activa geheel of gedeeltelijk verkopen of overdragen aan een derde partij, kunnen we informatie bekendmaken aan een potentiële of daadwerkelijke derde koper van onze activiteiten of activa.
IDT Financial Services Limited \(IDT\) is de uitgever van de kaart verbonden aan de Velos Corporate Charge Card\. Bijgevolg is IDT medeverantwoordelijk voor de verwerking van sommige persoonlijke gegevens die betrekking hebben op en nodig zijn voor het beheer en de werking van de kaart\. Een kopie van het privacybeleid van IDT is te vinden op \[\[idtfinance\.com/privacy\-policy/\\\]\(http://idtfinance\.com/privacy\-policy/\)\]\(http://idtfinance\.com/privacy\-policy/\]\(http://idtfinance\.com/privacy\-policy/\)\)\. \*\*MEER UITLEG OVER DIRECT MARKETING\, PROFILERING EN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING\*\* In dit gedeelte kun je meer te weten komen over
 • hoe we persoonlijke informatie gebruiken om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten.
 • hoe u uw marketingvoorkeuren kunt beheren
 • wanneer en hoe we profielen en analyses maken
 • wanneer en hoe we geautomatiseerde besluitvorming uitvoeren
\\\*\\\*Hoe we persoonlijke informatie gebruiken om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten\\\*\\\* Wij kunnen persoonlijke informatie gebruiken om u te informeren over producten en diensten van Radius waarvan wij denken dat deze interessant voor u zijn. Wij kunnen contact met u opnemen per e-mail, post, telefoon of via andere communicatiekanalen waarvan wij denken dat u die nuttig vindt. In alle gevallen respecteren wij uw voorkeuren voor de manier waarop u wilt dat wij marketingactiviteiten met u uitvoeren. Hoe u uw marketingvoorkeuren kunt beheren Om privacyrechten te beschermen en ervoor te zorgen dat u controle hebt over de manier waarop we marketing met u uitvoeren:
 • we zullen stappen ondernemen om direct marketing te beperken tot een redelijk en proportioneel niveau en u alleen berichten sturen waarvan wij denken dat deze voor u interessant of relevant kunnen zijn;
 • u kunt ons op elk moment vragen om te stoppen met direct marketing - u kunt ons vragen om te stoppen met het versturen van e-mailmarketing door de link 'uitschrijven' te volgen die u vindt op alle e-mailmarketingberichten die wij u sturen. U kunt ook contact met ons opnemen via de link bovenaan dit document. Geef aan of u alle vormen van marketing of slechts een bepaald type (bijv. e-mail) wilt stopzetten; en
 • u kunt de manier waarop uw browser cookies beheert, die kunnen worden gebruikt om online advertenties te leveren, wijzigen door de instellingen van uw browser te volgen, zoals hieronder wordt uitgelegd.
We raden u aan om regelmatig de voorkeursinstellingen binnen uw Radius account te controleren. \*\*Wanneer en hoe we profielen en analyses maken\*\* Raadpleeg ons cookiebeleid.

Wanneer en hoe we geautomatiseerde besluitvorming uitvoeren

 • Kredietwaardigheidscontroles
 • Gedrag van de bestuurder via telematische informatie over het voertuig
\\\*\\\*PERSOONLIJKE INFORMATIE WERELDWIJD OVERDRAGEN\\\*\\\* In dit gedeelte kun je meer te weten komen over:
 • hoe we als internationaal bedrijf werken en gegevens internationaal overdragen.
 • de regelingen die we hebben getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen als we deze naar het buitenland overdragen.
Radius opereert wereldwijd. Dienovereenkomstig kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en opgeslagen in landen buiten de EU, waaronder de Verenigde Staten van Amerika, waarvoor andere normen voor gegevensbescherming gelden. Radius zal passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat overdrachten van persoonlijke informatie in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving en zorgvuldig worden beheerd om uw privacyrechten en -belangen te beschermen, en dat overdrachten worden beperkt tot landen die worden erkend als landen die een passend niveau van wettelijke bescherming bieden of waar we ervan overtuigd zijn dat er alternatieve regelingen zijn getroffen om uw privacyrechten te beschermen. Hiertoe:
 • we ervoor zorgen dat overdrachten binnen Radius onder een Standaard Contractuele Overeenkomst vallen die door leden van Radius wordt aangegaan (een intragroepsovereenkomst), die elk lid contractueel verplicht ervoor te zorgen dat persoonsgegevens een passend en consistent beschermingsniveau krijgen, ongeacht waar deze binnen Radius worden overgedragen;
 • wanneer we uw persoonlijke informatie buiten Radius of aan derden die helpen bij het leveren van onze producten en diensten overdragen, worden effectbeoordelingen uitgevoerd en krijgen we contractuele toezeggingen van hen om uw persoonlijke informatie te beschermen; of
 • Wanneer we verzoeken om informatie ontvangen van wetshandhavers of regelgevende instanties, valideren we deze verzoeken zorgvuldig voordat persoonlijke gegevens worden vrijgegeven.
\\\*\\\*HOE WE UW INFORMATIE BESCHERMEN EN OPSLAAN\\\*\\\* \\\*\\\*Beveiliging\\\*\\\* We hebben gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, beleidslijnen en procedures geïmplementeerd en onderhouden die ontworpen zijn om het risico van onopzettelijke vernietiging of verlies, of de ongeautoriseerde bekendmaking van of toegang tot dergelijke informatie te verminderen, in overeenstemming met de aard van de betreffende informatie. Maatregelen die we nemen omvatten het opleggen van vertrouwelijkheidseisen aan onze medewerkers en dienstverleners; het vernietigen of permanent anonimiseren van persoonlijke informatie als deze niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld. Het opslaan van uw persoonlijke gegevens We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, zoals uitgelegd in deze verklaring. In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonlijke gegevens langer bewaren, bijvoorbeeld wanneer we daartoe verplicht zijn op grond van wettelijke, regelgevende, fiscale of boekhoudkundige vereisten.

In specifieke omstandigheden kunnen we uw persoonlijke gegevens voor langere tijd bewaren, zodat we een nauwkeurige registratie hebben van uw contacten met ons in het geval van klachten of uitdagingen, of als we redelijkerwijs geloven dat er een rechtszaak dreigt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens of contacten.

BESCHIKBARE WETTELIJKE RECHTEN OM UW PRIVACY TE BEHEREN

Behoudens bepaalde uitzonderingen en in sommige gevallen afhankelijk van de verwerkingsactiviteit die we uitvoeren, hebt u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. In de onderstaande paragrafen vindt u meer informatie over elk recht dat u mogelijk hebt:

 • Om toegang te krijgen tot persoonlijke informatie
 • Persoonlijke gegevens corrigeren/wissen
 • De verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken
 • Om uw persoonlijke gegevens over te dragen
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens
 • Om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing doeleinden
 • Om een kopie te verkrijgen van de waarborgen voor persoonlijke gegevens die worden gebruikt voor overdrachten buiten uw rechtsgebied
 • Een klacht indienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit
We kunnen u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en voor veiligheidsdoeleinden, voordat we de gevraagde persoonlijke informatie aan u vrijgeven. Wij behouden ons het recht voor om kosten in rekening te brengen wanneer dit wettelijk is toegestaan, bijvoorbeeld als uw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is. Onder voorbehoud van wettelijke en andere toelaatbare overwegingen zullen we al het redelijke doen om een verzoek onmiddellijk in te willigen of u op de hoogte te stellen als we meer informatie nodig hebben om aan uw verzoek te voldoen. We kunnen niet altijd volledig op uw verzoek ingaan, bijvoorbeeld als dit gevolgen zou hebben voor de geheimhoudingsplicht die we tegenover anderen hebben, of als we wettelijk gerechtigd zijn om het verzoek op een andere manier te behandelen. \*\*Recht op toegang tot persoonlijke informatie\*\* U hebt het recht om te vragen dat wij u een kopie geven van uw persoonlijke gegevens die wij bewaren en u hebt het recht om geïnformeerd te worden over;
 • de bron van uw persoonlijke gegevens;
 • de doeleinden, rechtsgrondslag en verwerkingsmethoden;
 • de identiteit van de voor de verwerking verantwoordelijke; en
 • de entiteiten of categorieën van entiteiten waaraan uw persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven.
U hebt het recht om ons te verzoeken onjuiste persoonlijke gegevens te rectificeren. We kunnen proberen de juistheid van de persoonlijke informatie te controleren voordat we deze rectificeren. U kunt ook vragen dat we uw persoonlijke gegevens in beperkte omstandigheden wissen wanneer:
 • het niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor het is verzameld; of
 • u uw toestemming hebt ingetrokken (als de gegevensverwerking was gebaseerd op toestemming); of
 • na een succesvol recht om bezwaar te maken; of
 • het onrechtmatig is verwerkt; of
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Radius is onderworpen.
We zijn niet verplicht om in te gaan op uw verzoek om persoonlijke gegevens te wissen als de verwerking van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is:
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of
 • voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims;
Recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken U kunt ons vragen om uw persoonlijke gegevens te beperken, maar alleen als:
 • de juistheid ervan wordt betwist, zodat wij de juistheid ervan kunnen verifiëren; of
 • de verwerking onwettig is, maar u niet wilt dat deze wordt gewist; of
 • het niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor het is verzameld, maar we het nog wel nodig hebben om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of
 • u het recht op bezwaar hebt uitgeoefend en de verificatie van dwingende redenen hangende is.
We kunnen uw persoonlijke gegevens blijven gebruiken na een verzoek tot beperking, wanneer:
 • we uw toestemming hebben; of
 • om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of
 • om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen.
Recht op overdracht van uw persoonlijke gegevens U kunt ons vragen om uw persoonlijke gegevens aan u te verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat, of u kunt vragen om de gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, maar in elk geval alleen wanneer:
 • de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op de uitvoering van een overeenkomst met u; en
 • de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen.
U kunt bezwaar maken tegen elke verwerking van uw persoonlijke gegevens die onze legitieme belangen als rechtsgrondslag heeft, als u van mening bent dat uw fundamentele rechten en vrijheden zwaarder wegen dan onze legitieme belangen. Als u bezwaar maakt, hebben we de mogelijkheid om aan te tonen dat we dwingende legitieme belangen hebben die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden. \*\*Recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden\*\* U kunt ons vragen om de manier waarop we contact met u opnemen voor marketingdoeleinden te wijzigen. U kunt ons vragen uw persoonlijke gegevens niet door te geven aan niet-gelieerde derden voor direct marketing of andere doeleinden.

Recht op een kopie van de waarborgen voor persoonlijke gegevens die worden gebruikt voor overdrachten buiten uw rechtsgebied U kunt vragen om een kopie van, of verwijzing naar, de waarborgen in het geval dat uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven buiten de Europese Unie.

We behouden ons het recht voor om gegevensoverdrachtovereenkomsten te redigeren om onze commerciële belangen te beschermen.

Recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit U hebt het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken.

We vragen u om te proberen eventuele problemen eerst met ons op te lossen, hoewel u te allen tijde het recht hebt om contact op te nemen met uw toezichthoudende autoriteit.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Het primaire aanspreekpunt voor alle kwesties die voortvloeien uit deze privacyverklaring is onze functionaris voor gegevensbescherming. U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via:

 • \[\[dataprotectionofficer@radiuspaymentsolutions\.com\]\(mailto:dataprotectionofficer@radiuspaymentsolutions\.com\)\]\(mailto:\[dataprotectionofficer@radiuspaymentsolutions\.com\]\(mailto:dataprotectionofficer@radiuspaymentsolutions\.com\)\); of
 • De functionaris voor gegevensbescherming, Radius Limited, Eurocard Centre, Herald Park, Herald Drive, Crewe CW1 6EG
Als u vragen of zorgen hebt over onze naleving van deze verklaring en de wetgeving inzake gegevensbescherming, of als u uw rechten wilt uitoefenen, raden we u aan eerst contact met ons op te nemen. We zullen klachten en geschillen onderzoeken en proberen op te lossen en we zullen alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om uw wens om uw rechten uit te oefenen zo snel mogelijk te honoreren en in ieder geval binnen de termijnen die worden voorgeschreven door de wetgeving inzake gegevensbescherming. \*\*Aanvullende privacyverklaringen\*\* We kunnen bepaalde verwerkingen van persoonlijke gegevens uitvoeren die onderhevig zijn aan aanvullende Privacyverklaringen en we zullen deze onder uw aandacht brengen wanneer ze van toepassing zijn. Kennisgeving van wijzigingen

Radius kan deze Privacykennisgeving te allen tijde wijzigen of bijwerken.

Als we onze benadering van gegevensbescherming wijzigen, wordt u op de hoogte gebracht van deze wijzigingen of worden we erop gewezen dat we de Privacykennisgeving hebben bijgewerkt, zodat u weet welke informatie we verwerken en hoe we deze informatie gebruiken.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt en herzien op 3 augustus 2023 - Versie 1.4.