• Home
  • Environmental, social and governance (ESG)

Milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur (ESG)

Als onderneming met het doel om bedrijven te ondersteunen bij het zich aanpassen voor de toekomst, erkennen we dat het belangrijk is om ons eigen langetermijnplatform voor groei en duurzaamheid en onze impact op het milieu te beheren.

Duurzaamheid en impact op het milieu

Onze bedrijfseenheid Fuel Solutions verwacht in de komende jaren een blijvende groei in de verkoop van dieselbrandstof. Voor de langere termijn erkennen we dat we verder moeten diversifiëren. We moeten evolueren naar een leverancier met een ruimer aanbod aan diensten en oplossingen. Op dit gebied hebben we de afgelopen vijf jaar goede vooruitgang geboekt. Ongeveer 30% van onze brutowinst is nu afkomstig van niet-fossiele brandstoffen. Het is ons doel om dit aandeel en ons dienstenaanbod verder uit te breiden.

EV charge card in use

Overgang naar een EV-toekomst

In 2021 hebben we Radius Vehicle Solutions opgericht. Een essentiële stap om onze klanten te ondersteunen bij hun eigen overgang van dieselbrandstof naar elektrische voertuigen. We zijn er trots op dat we onze klanten een allround 'e-mobiliteitsservice' kunnen bieden.

Intelligente besluitvorming

Telematicagegevens helpen om het juiste moment te bepalen voor de vervanging van specifieke voertuigen.

Duurzame overstap

We bieden klanten duurzame oplossingen aan voor een eenvoudige transitie.

Blijven rijden door het hele land

Installatie van privé- en commerciële oplaadpunten en levering van onze Fleetpass-kaart voor opladen onderweg.

Realistisch over vandaag

Aan klanten met voertuigen die nog niet aan vervanging toe zijn, bieden we de mogelijkheid om hun CO2-voetafdruk te compenseren via onze samenwerking met een toonaangevende ontwikkelaar van bosaanleg- en koolstofafvangprojecten.

In ons eigen bedrijf bevindt de implementatie van ISO14001 zich in het eerste stadium. Dit houdt in dat we een proactiever milieubeleid gaan voeren en toepassen in al onze kantoren.

Betrokkenheid bij lokale gemeenschappen

Een van onze grondbeginselen van maatschappelijk verantwoord ondernemen is actieve betrokkenheid bij sociale en vrijwilligersprojecten in de lokale gemeenschappen waarin we wonen en werken.

Radius is een belangrijke werkgever in Crewe. Al jarenlang is ons bedrijf partner van The Wishing Well Project, de plaatselijke liefdadigheidsinstelling die zich inzet voor het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van de gemeenschap. Dit partnerschap heeft al verschillende vormen aangenomen, waaronder fondsenwervingsevenementen en vrijwilligersprojecten voor werknemers.

Medewerkers van Radius doen ook regelmatig mee aan gesponsorde activiteiten om geld in te zamelen voor goede doelen. In februari 2022 namen 25 Radius-teams deel aan het Future Steps-initiatief van de Prince's Trust. In die maand hebben ze meer dan 40 miljoen stappen gezet en £ 15.000 ingezameld om jongeren te steunen die achterop dreigen te raken.

Bestuur

Als particulier bedrijf zijn we niet verplicht te rapporteren over hoe we de Britse Corporate Governance Code hebben toegepast. Maar, over het algemeen vergelijken we onze bestuursprocessen met die van beursgenoteerde ondernemingen van vergelijkbare grootte. Daarom is het belangrijk om aan de top de juiste toon te zetten. We worden geleid door een effectieve en ondernemende raad van bestuur die zijn rol erkent voor het bevorderen van duurzaam succes voor langetermijngroei, het genereren van waarde voor aandeelhouders en het leveren van een bijdrage aan de samenleving.