Privacybeleid

Radius Limited ("RADIUS") PRIVACYVERKLARING

Belangrijke informatie over Radius:

Radius en zijn gelieerde ondernemingen (gezamenlijk aangeduid als "Radius", "wij/we", "ons/onze") nemen hun verantwoordelijkheid op het gebied van gegevensbescherming en privacy serieus. Deze 'Privacyverklaring' legt uit hoe we persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en delen in het kader van onze zakelijke activiteiten, waaronder:

 • Welke persoonlijke gegevens we verzamelen, en wanneer en waarom we deze gebruiken
 • Hoe we persoonlijke gegevens delen binnen Radius en met onze serviceproviders, regelgevende instanties en andere derde partijen
 • Meer informatie over direct marketing Profilering en geautomatiseerde besluitvorming
 • Persoonlijke gegevens wereldwijd overdragen
 • Hoe we persoonlijke gegevens beschermen en opslaan
 • Beschikbare juridische rechten om uw privacy te beheren
 • Hoe u contact met ons kunt opnemen voor meer ondersteuning
De Radius-entiteit die verantwoordelijk is voor uw persoonlijke gegevens, is het onderdeel van Radius dat oorspronkelijk informatie van of over u verzamelt. Dit wordt uitgelegd op het moment dat uw persoonlijke gegevens voor het eerst worden verzameld door die Radius-entiteit, bijvoorbeeld wanneer u of het bedrijf waarvoor u werkt, ons inschakelt om een service te verlenen of wanneer we u inschakelen om een service aan ons te verlenen. U kunt meer informatie over Radius vinden op [https://www.radius.com](https://www.radius.com/) of door contact met ons op te nemen met behulp van de informatie in de sectie [Contact](https://www.radius.com/en-gb/contact/).

Als u geen marketingmateriaal meer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden door een e-mail te sturen naar unsubscribe@radiuspaymentsolutions.com

We kunnen deze kennisgeving van tijd tot tijd wijzigen om deze up-to-date te houden met wettelijke vereisten en de manier waarop we onze bedrijfsactiviteiten uitvoeren. Controleer deze pagina's regelmatig voor de nieuwste versie van deze verklaring.

U vindt mogelijk externe links naar websites van derden op onze website. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op uw gebruik van een website van een derde partij.

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS WE VERZAMELEN, EN WANNEER EN WAAROM WE DEZE GEBRUIKEN

| | | --- |
In dit gedeelte vindt u meer informatie over
· de soorten persoonlijke gegevens die we verzamelen

· wanneer we persoonlijke gegevens verzamelen

· hoe we persoonlijke gegevens gebruiken

· de wettelijke basis voor het gebruik van persoonlijke gegevens
**wanneer we informatie verzamelen** Wij verzamelen informatie over u als:
 • u zich bij ons registreert of gebruikmaakt van een van onze website(s) of online services;
 • u een van onze services koopt;
 • u met ons samenwerkt als zakenpartner; of
 • u wordt geïdentificeerd als een potentiële klant of zakenpartner,
collectief ("**u/uw**") **Persoonlijke gegevens die we verzamelen en gebruiken als u onze websites of online services gebruikt**

Onze website verzamelt persoonlijke gegevens (zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) wanneer u deze vrijwillig indient via een websiteformulier, bijvoorbeeld tijdens een informatieaanvraag over onze services. Andere informatie die ook persoonlijke gegevens kan bevatten (zoals uw browsertype, besturingssysteem, IP-adres, domeinnaam, het aantal keer dat u de website hebt bezocht, datums waarop u de website hebt bezocht en de hoeveelheid tijd die u besteedt aan het bekijken van de website) wordt verzameld via cookies en andere trackingtechnologieën (zoals transparante GIF-bestanden). Gebundelde informatie (zoals hoe vaak bezoekers inloggen op de website) kan ook worden verzameld.

Persoonlijke gegevens die we verzamelen en gebruiken als u een van onze producten of services koopt

Wanneer u onze services koopt of ontvangt, kunnen wij het volgende verzamelen:

 • basisidentificatie- en contactgegevens (zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) om uw bestelling uit te voeren, onze services te leveren en uw account te beheren;
 • financiële informatie (zoals bankrekeninggegevens, btw-informatie, facturering en details) om betalingen die u bij ons doet te beheren en verwerken;
 • informatie van kredietbeoordelaars en fraudepreventiebureaus, om uw aanvraag voor het gebruik van onze services te beoordelen;
 • informatie over uw gebruik van onze producten en services en uw tevredenheid daarmee, om de producten en services die wij u leveren continu te verbeteren; en
 • locatiegebaseerde informatie gerelateerd aan onze telematicaproducten en -services.
**Persoonlijke gegevens die we verzamelen en gebruiken als u als zakenpartner met ons samenwerkt** Wanneer u door ons bent ingeschakeld om goederen of services aan Radius te leveren, kunnen wij het volgende verzamelen:
 • basisidentificatie- en contactgegevens (zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) om uw bestelling uit te voeren, onze services te leveren en uw account te beheren;
 • financiële informatie (zoals bankrekeninggegevens, btw-informatie, facturering en details) om betalingen die u bij ons doet te beheren en verwerken; en
 • informatie van kredietbeoordelaars en fraudepreventiebureaus, om uw aanvraag voor het gebruik van onze services te beoordelen.
**Persoonlijke gegevens die we verzamelen en gebruiken als u wordt geïdentificeerd als een potentiële klant of zakenpartner** Wij verzamelen rechtstreeks informatie van andere leden van de Radius-groep en van andere externe aanbieders van leads over organisaties waarvan wij het gevoel hebben dat ze van ons willen horen of onze producten en services willen ontvangen. In deze gevallen kan het zijn dat we basisidentificatie- en contactgegevens (zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) verzamelen om uw bestelling uit te voeren, onze services te leveren en uw account te beheren om zo onze producten en services naar u te brengen. We doen dit alleen in overeenstemming met uw voorkeuren en zoals beschreven in deze privacyverklaring.

De wettelijke basis voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens

Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen verzamelen, gebruiken en delen wanneer we er zeker van zijn dat we een geschikte wettelijke basis hebben om dit te doen. Dit kan zijn omdat:

 • u ons toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld met betrekking tot onze elektronische direct-marketingactiviteiten);
 • ons gebruik van uw persoonlijke gegevens in ons legitieme belang als een commerciële organisatie is (bijvoorbeeld wanneer we onze services willen aanbieden aan potentiële zakelijke klanten of om verbeteringen aan onze producten en services aan te brengen) - in deze gevallen zullen wij uw informatie te allen tijde behandelen op een gepaste manier die uw privacyrechten respecteert, en u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking zoals uitgelegd in de sectie Juridische rechten hieronder;
 • ons gebruik van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is om een contract uit te voeren of stappen te ondernemen om een contract met u aan te gaan, bijvoorbeeld uw basiscontactgegevens en factuurinformatie die vereist zijn om betalingen te doen/ontvangen; en/of
 • ons gebruik van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een relevante wettelijke of regelgevende verplichting die we hebben, bijvoorbeeld wanneer we verplicht zijn om persoonlijke gegevens aan een rechtbank of belastingdienst bekend te maken.
**PERSOONLIJKE GEGEVENS DELEN BINNEN RADIUS, MET ONZE SERVICEPROVIDERS, ONZE REGELGEVENDE INSTANTIES** | | | --- |
In dit gedeelte vindt u meer informatie over hoe we persoonlijke gegevens delen:
· binnen Radius

· met derde partijen die ons helpen onze producten en services te leveren; en

· met onze regelgevende instanties.
We delen uw informatie op de manier en voor de doeleinden die hieronder worden beschreven:
 1. binnen Radius, waar dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om u onze services te verlenen of om onze zaken te beheren. [Klik hier](https://www.radius.com/en-gb/our-affiliates/) voor een lijst met gelieerde ondernemingen van Radius;
 2. met derde partijen die ons helpen bij het beheer van onze onderneming en het leveren van services. Deze derde partijen gaan akkoord met vertrouwelijkheidsbeperkingen en gebruiken alle persoonlijke gegevens die we met hen delen of die zij namens ons verzamelen uitsluitend met het doel om de gecontracteerde service aan ons te leveren. Deze derden omvatten IT-serviceproviders die helpen bij het beheer van onze IT- en backofficesystemen;
 • met kredietinformatiebureaus en organisaties die zich bezighouden met het voorkomen van fraude bij financiële dienstverlening;
 1. met onze regelgevende instanties, waaronder het UK Information Commissioner's Office en eventuele andere relevante toezichthoudende autoriteiten, om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, voorschriften, regels en verzoeken van wetshandhavende, regelgevende en andere overheidsinstanties;
 2. we kunnen in gebundelde, statistische vorm niet-persoonlijke gegevens over de bezoekers van onze website, verkeerspatronen en websitegebruik delen met onze zakelijke partners, gelieerde ondernemingen of adverteerders;
 3. Als wij in de toekomst een deel of al onze bedrijfsactiviteiten of activa aan een derde partij verkopen of overdragen, kunnen we informatie bekendmaken aan een potentiële of feitelijke derde partij koper van onze onderneming of activa.
**MEER INFORMATIE OVER DIRECT MARKETING, PROFILERING EN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING** | | | --- |
In dit gedeelte vindt u meer informatie over
 • hoe we persoonlijke gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van onze producten en services
 • hoe u uw marketingvoorkeuren kunt beheren
 • wanneer en hoe we profileren en analyseren
 • wanneer en hoe we geautomatiseerde besluitvorming uitvoeren
**Hoe we persoonlijke gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van onze producten en services** We kunnen persoonlijke gegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van Radius-producten en -services waarvan wij denken dat die voor u interessant zijn. We kunnen contact met u opnemen per e-mail, post of telefoon of via andere communicatiekanalen waarvan wij denken dat u deze nuttig vindt. In elk geval respecteren we uw wensen over hoe u wilt dat wij marketingactiviteiten met u beheren.

Hoe u uw marketingvoorkeuren kunt beheren

Om privacyrechten te beschermen en ervoor te zorgen dat u controle hebt over hoe wij marketing met u beheren:

 • zullen we stappen ondernemen om direct marketing te beperken tot een redelijk en gepast niveau en u alleen communicatie sturen waarvan wij denken dat die interessant of relevant voor u kan zijn;
 • kunt u ons op elk moment vragen om te stoppen met direct marketing - u kunt ons vragen om te stoppen met het verzenden van e-mailmarketing door de link 'afmelden' te volgen op alle e-mailmarketingberichten die we u sturen. Of u kunt contact met ons opnemen via [link naar de pagina ‘Contact’]. Geef aan of u wilt dat wij alle vormen van marketing stoppen of alleen een bepaald type (bijvoorbeeld e-mail); en
 • kunt u de manier wijzigen waarop uw browser cookies beheert die kunnen worden gebruikt om online advertenties weer te geven door uw browser in te stellen zoals hieronder wordt uitgelegd.
We raden u aan om routinematig de voorkeursinstellingen in uw Radius-account opnieuw te bekijken. **Wanneer en hoe we profileren en analyseren**

Raadpleeg ons cookiebeleid.

Wanneer en hoe we geautomatiseerde besluitvorming uitvoeren

 • Controle van kredietscore
 • Rijgedrag van de chauffeur via telematica-informatie van het voertuig
**PERSOONLIJKE GEGEVENS WERELDWIJD OVERDRAGEN** | | | --- |
In dit gedeelte vindt u meer informatie over:
· hoe we opereren als een wereldwijd bedrijf en gegevens internationaal overdragen.

· de regelingen die we hebben getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen als we deze naar het buitenland overdragen.
Radius opereert wereldwijd. Uw persoonlijke gegevens kunnen daarom worden overgedragen en opgeslagen in landen buiten de EU, waaronder de Verenigde Staten, die verschillende normen voor gegevensbescherming hebben. Radius zal passende stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de overdracht van persoonlijke gegevens in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en zorgvuldig wordt beheerd om uw privacyrechten en -belangen te beschermen. Overdrachten zijn beperkt tot landen die worden geacht voldoende rechtsbescherming te bieden of waarvan wij geloven dat er voldoende alternatieve regelingen zijn ingesteld om uw privacyrechten te beschermen. Daarom:
 • zorgen wij ervoor dat overdrachten binnen Radius worden gedekt door een overeenkomst die wordt gesloten door leden van Radius (een overeenkomst binnen de groep) die elk lid contractueel verplicht om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens overal passend en consistent worden beschermd tijdens overdrachten binnen Radius;
 • waar wij uw persoonlijke gegevens buiten Radius of aan derde partijen die onze producten en services helpen leveren, overdragen, verkrijgen wij contractuele bevestiging van hen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Sommige van deze garanties zijn erkende certificeringsregelingen zoals het EU-VS-privacyschild voor de bescherming van persoonlijke gegevens die vanuit de EU naar de Verenigde Staten worden overgedragen;
 • waar wij verzoeken ontvangen van rechtshandhavingsinstanties of toezichthouders om informatie, controleren wij deze verzoeken zorgvuldig voordat persoonlijke gegevens worden bekendgemaakt.
**HOE WE PERSOONLIJKE GEGEVENS BESCHERMEN EN OPSLAAN**

Beveiliging

We implementeren en handhaven toereikende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, beleidslijnen en procedures om het risico van onopzettelijke vernietiging, verlies of ongeautoriseerde openbaarmaking van of toegang tot dergelijke informatie te beperken volgens de aard van de betreffende informatie. De maatregelen die we nemen, omvatten het instellen van vertrouwelijkheidseisen voor onze personeelsleden en serviceproviders; het vernietigen of permanent anoniem maken van persoonlijke gegevens als deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze werd verzameld.

Opslaan van uw persoonlijke gegevens

We zullen uw persoonlijke gegevens opslaan zolang dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze werden verzameld, zoals in deze kennisgeving wordt uitgelegd. In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonlijke gegevens voor langere tijd opslaan, bijvoorbeeld wanneer we hiertoe verplicht zijn conform de wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige vereisten.

In specifieke omstandigheden kunnen we uw persoonlijke gegevens voor langere tijd opslaan, zodat uw transacties nauwkeurig worden geregistreerd in het geval van klachten of uitdagingen, of als we redelijkerwijs geloven dat er een kans bestaat op geschillen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens of transacties.

BESCHIKBARE JURIDISCHE RECHTEN OM UW PRIVACY TE BEHEREN

Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

Afhankelijk van bepaalde uitzonderingen en in sommige gevallen afhankelijk van de verwerkingsactiviteit, hebt u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Klik op de onderstaande links voor meer informatie over al uw rechten:

 • Toegang tot persoonlijke gegevens
 • Persoonlijke gegevens corrigeren/verwijderen
 • De verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken
 • Overdragen van uw persoonlijke gegevens
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens
 • Bezwaar maken tegen hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor direct-marketingdoeleinden
 • Een kopie verkrijgen van de beveiligingsmaatregelen voor persoonlijke gegevens die worden gebruikt voor overdrachten buiten uw rechtsgebied
 • Een klacht indienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit
Voordat we de gevraagde persoonlijke gegevens aan u bekendmaken, kunnen we u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en vanwege veiligheidsredenen. We behouden ons het recht voor om, voor zover wettelijk toegestaan, een vergoeding in rekening te brengen, bijvoorbeeld als uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is. Onder voorbehoud van juridische en andere toegestane overwegingen, zullen we alle redelijke inspanningen doen om een verzoek snel af te handelen of u op de hoogte brengen als we meer informatie nodig hebben om aan uw verzoek te voldoen.

Het is mogelijk dat we niet altijd in staat zijn om uw verzoek volledig te behandelen, bijvoorbeeld als het van invloed is op de vertrouwelijkheidsplicht die wij hebben tegenover anderen of als we wettelijk het recht hebben om het verzoek anders te behandelen.

Recht op toegang tot persoonlijke gegevens

U hebt het recht om ons te vragen u een kopie te geven van uw persoonlijke gegevens die wij bezitten en u hebt het recht op informatie over;

 • de bron van uw persoonlijke gegevens;
 • de doeleinden, rechtsgrondslag en methoden van verwerking;
 • de identiteit van de gegevensbeheerder; en
 • de (soorten) entiteiten waaraan uw persoonlijke gegevens kan worden overgedragen.
Recht om persoonlijke gegevens te corrigeren of verwijderen U hebt het recht om te verzoeken dat wij foute persoonlijke gegevens corrigeren. We kunnen proberen om de juistheid van de persoonlijke gegevens te verifiëren voordat we deze corrigeren.

U kunt ook vragen dat we een beperkt deel van uw persoonlijke gegevens wissen wanneer:

 • het niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze werden verzameld; of
 • u uw toestemming hebt ingetrokken (als toestemming was vereist voor de gegevensverwerking); of
 • er met succes bezwaar werd gemaakt; of
 • deze onrechtmatig werden verwerkt; of
 • er moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting waaraan Radius onderhevig is.
We zijn niet verplicht om te voldoen aan uw verzoek om persoonlijke gegevens te verwijderen als de verwerking van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is:
 • voor naleving van een wettelijke verplichting; of
 • voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische vorderingen;
Recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken U kunt ons vragen om uw persoonlijke gegevens te beperken, maar alleen wanneer:

·      de nauwkeurigheid ervan wordt betwist, om ons in staat te stellen de juistheid ervan te verifiëren; of

·      de verwerking ervan onwettig is, maar u niet wilt dat deze wordt verwijderd; of

·      deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze werden verzameld, maar we deze nog steeds nodig hebben om wettelijke claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of

 • u hebt gebruikgemaakt van het recht om bezwaar aan te tekenen en de verificatie van dwingende redenen in behandeling is.
We kunnen uw persoonlijke gegevens blijven gebruiken na een verzoek voor beperking wanneer:
 • wij uw toestemming hebben; of
 • juridische claims worden vastgesteld, uitgeoefend of verdedigd; of
 • de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon beschermd moeten worden.
Recht op overdragen van uw persoonlijke gegevens U kunt ons vragen om uw persoonlijke gegevens aan u te verstrekken in een gestructureerd, veelgebruikt, machinaal leesbaar formaat, of u kunt vragen om deze rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overzetten, maar in elk geval alleen wanneer:
 • voor de verwerking uw toestemming of het uitvoeren van een contract met u is vereist;en
 • de verwerking gebeurt op geautomatiseerde wijze.
Recht op bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens U kunt bezwaar maken tegen elke verwerking van uw persoonlijke gegevens die onze legitieme belangen als rechtsgrondslag heeft als u denkt dat uw fundamentele rechten en vrijheden opwegen tegen onze legitieme belangen.

Als u bezwaar maakt, krijgen we de kans om aan te tonen dat we dwingende legitieme belangen hebben die uw rechten en vrijheden opheffen.

Recht op bezwaar maken tegen hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor direct-marketingdoeleinden

U kunt verzoeken dat wij de manier wijzigen waarop we contact met u opnemen voor marketingdoeleinden.

U kunt verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens niet overdragen aan niet-gelieerde derde partijen met het oog op direct marketing of andere doeleinden.

Recht om een kopie te verkrijgen van de veiligheidsmaatregelen voor persoonlijke gegevens die worden gebruikt voor overdrachten buiten uw rechtsgebied

U kunt vragen om een kopie van, of verwijzing naar, de beveiligingsmaatregelen in het geval uw persoonlijke gegevens worden overgedragen buiten de Europese Unie.

We behouden ons het recht voor om overeenkomsten inzake gegevensoverdracht te wijzigen om onze commerciële belangen te beschermen.

Recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit als u zich zorgen maakt over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken.

We vragen u eerst te proberen om de problemen met ons op te lossen, hoewel u het recht hebt om op elk moment contact op te nemen met uw toezichthoudende autoriteit.

CONTACT

Het primaire aanspreekpunt voor alle kwesties die voortvloeien uit deze privacyverklaring, is onze functionaris voor gegevensbescherming. De functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar via:

 • dataprotectionofficer@radiuspaymentsolutions.com; of
 • Radius Limited, Eurocard Centre, Herald Park, Herald Drive, Crewe CW1 6EG, Verenigd Koninkrijk
Als u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot onze naleving van deze kennisgeving en de wetgeving inzake gegevensbescherming, of als u uw rechten wilt uitoefenen, raden we u aan eerst contact met ons op te nemen. We zullen klachten en geschillen onderzoeken en proberen op te lossen en doen er alles aan om uw rechten zo snel mogelijk en in elk geval binnen de door de wetgeving inzake gegevensbescherming geboden termijnen na te komen. **Extra privacyverklaringen**

We kunnen bepaalde verwerkingen van persoonlijke gegevens uitvoeren die onderhevig zijn aan aanvullende privacyverklaringen en we zullen deze onder uw aandacht brengen waar nodig.

Kennisgeving van wijzigingen

Radius kan deze privacyverklaring op elk moment wijzigen of bijwerken.

Mochten we onze benadering van gegevensbescherming wijzigen, wordt u op de hoogte gebracht van deze wijzigingen of wordt u ervan op de hoogte gebracht dat we de privacyverklaring hebben bijgewerkt, zodat u weet welke informatie we verwerken en hoe we deze informatie gebruiken.

Deze privacyverklaring werd voor het laatst bijgewerkt en herzien op 26 November 2019 – Versie 1.1.