• Home
 • HR Privacy Policy

HR Privacy Policy

RADIUS PAYMENT SOLUTIONS ("RADIUS") HR - MEDDELELSE OM BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS FRED

Introduktion

Radius Payment Solutions Limited og vores associerede selskaber ("Radius", "vi", "vores" eller "os") opbevarer og behandler data om alle nuværende og tidligere medarbejdere, ansatte, individuelle kontrahenter, kontingente arbejdere, ansøgere, interviewkandidater, praktikanter, vikarer, konsulenter, direktører, medlemmer (dvs. partnere) og tredjeparter, hvis information du leverer til os i forbindelse med ansættelsesforholdet (f.eks. nærmeste pårørende, nødkontaktoplysninger og/eller familiemedlemmer) ("personale" eller "dig" eller "dine").

Vi tager dine databeskyttelsesrettigheder og vores juridiske forpligtelser alvorligt. Dine personlige oplysninger vil blive behandlet på en sikker og fortrolig måde og kun som angivet herunder.

Den følgende ‘Meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred’ fra personaleafdelingen (HR) (som også kaldes ‘Meddelelse om retfærdig databehandling’) beskriver kategorierne af personlige oplysninger, vi kan behandle, hvordan dine personlige oplysninger kan blive behandlet, og hvordan dit privatliv sikres i løbet af vores forhold til dig.  Den er beregnet til at opfylde vores forpligtelser til at give dig oplysninger om Radius' behandling af dine personlige oplysninger under lovene om beskyttelse af privatlivets fred. Den udgør ikke en del af din arbejds- eller ansættelseskontrakt.

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personlige oplysninger, eller hvis du mener, at dine privatlivsrettigheder er blevet krænket, bedes du kontakte Radius' databeskyttelsesansvarlige, hvis kontaktoplysninger findes i slutningen af denne HR-meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred.

Behandling af personlige oplysninger

Radius indsamler og behandler dine personlige oplysninger med de formål, der er beskrevet i denne HR-meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred.  Personlige oplysninger betyder enhver oplysning, der beskriver eller relaterer til en identificeret eller identificerbar enkeltperson.  En identificerbar enkeltperson er en person, som kan identificeres, direkte eller indirekte, især med henvisning til en identifikator såsom et navn, et identifikationsnummer, positionsdata, en online-identifikator eller til en eller flere faktorer, der er specifikke for enkeltpersonens fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

Det relevante Radius-associeret selskab identificeret i din ansættelseskontrakt eller kontrakt til tjenester (uanset om den er udstedt af Radius eller en tredjepart) vil være datakontrolløren for dine personlige oplysninger.  Når behandlingen af personlige oplysninger foretages af andre Radius-associerede selskaber med henblik på egne uafhængige formål, kan disse associerede selskaber desuden være fælles kontrollører af dine personlige oplysninger.

Hvilke data behandler vi?

 

Personlige oplysninger

 

Vi kan indsamle forskellige typer personlige oplysninger om dig til de formål, der er beskrevet i denne HR-meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred, herunder:

 

 • Personalerelaterede data: din titel, dit fornavn, et eller flere mellemnavne og efternavn, fødselsnavn, foretrukket navn og yderligere navne, køn, nationalitet, anden nationalitet, civil/ægteskabelig status, fødselsdato, alder, hjemmekontaktoplysninger (f.eks. adresse, telefonnummer, e-mail), nationalt ID-nummer, opholds- og arbejdstilladelsesdata, talte sprog, kontaktoplysninger til nærmeste pårørende/familie;
 
 • Data relateret til din ansættelse hos Radius: arbejdskontaktoplysninger (f.eks. adresse, telefonnummer, e-mail), arbejdssted, standardtimer, standardsprog, tidszone og valuta på sted, dit medarbejder-ID og forskellige system-ID'er, din præstationsvurderingsinformation, din arbejdsbiografi, din rapporteringslinje, din type ansat/kontingent arbejder, dine start- og slutdatoer for ansættelse/kontrakt, dit omkostningscenter, din jobtitel og din jobbeskrivelse, dine arbejdstider og mønstre, om du arbejder fuld tid eller deltid, din opsigelses-/kontraktslutdato, årsagen til din opsigelse, din sidste arbejdsdag, afslutningsinterviews, referencer, status (aktiv/inaktiv/opsagt), positionstitel, årsagen til ændringer i job og dato for ændring, startdatoen for din ydelsesdækning;
 
 • Ansættelsesdata: kvalifikationer, referencer, CV og ansøgning, interview- og evalueringsdata, vurderings- og verificeringsinformation;
 
 • Regulatoriske data: optegnelser af din registrering med enhver relevant regulatorisk myndighed, din regulatoriske status og eventuelle regulatoriske referencer;
 
 • Løn- og ydelsesdata: din løninformation (herunder løn-/timeplan-/kontraktbetalingsinformation som relevant, løntillæg, bonus- og fortjenesteplaner), bankkontooplysninger, klasse, socialt sikkerhedsnummer, skatteoplysninger, information om modtagelse af tredjepartsydelser;
 
 • Orlovsinformation: fraværsoptegnelser (herunder datoer og kategorier for orlov/fri), feriedatoer og oplysninger relateret til familieorlov;
 
 • HR-behandlingsdata: beskyldninger, undersøgelser og procedureoptegnelser og -resultater, feedback fra kollegaer og chefer, evalueringer, talentprogrammer, formelle og uformelle processer til administration af præstation, fleksible arbejdsprocesser, omstrukturerings- og afskedigelsesplaner, konsultationsoptegnelser, valg- og omrokeringsdata, sundheds- og sikkerhedsauditter, risikovurderinger, ulykkesrapporter, data relateret til trænings- og udviklingsbehov eller modtaget træning;
 
 • Overvågningsdata (i det omfang, det er tilladt af de gældende love): optagelser fra kameraovervågning, optegnelser for system- og bygningslogin og -adgang, tasteanslags-, download- og udskrivningsoptegnelser, opkaldsoptagelser, data registreret af IT-sikkerhedsprogrammer og -filtre, og
 
 • Medarbejderkrav, -klager og afsløringsdata - opsigelsesarrangementer og -betalinger, indhold af medarbejderbaseret sagsanlæg og klager, medarbejderinvolvering i ulykkesrapportering og afsløringer.
 

Visse yderligere oplysninger kan blive indsamlet, hvor dette er nødvendigt og tilladt af lokale gældende love.

 

Specielle kategorier af personlige oplysninger

 

I det omfang, det er tilladt af de gældende love, kan Radius også indsamle og behandle en begrænset mængde personlige oplysninger, som hører til specielle kategorier, ind imellem kaldet “følsomme personlige data”.  Denne betegnelse omfatter information relateret til sådan noget som racemæssig eller etnisk oprindelse, religiøse tilhørsforhold, fysisk eller mental sundhed (herunder detaljerede oplysninger om tilpasning eller justeringer), visse moderskabs-/adoptionsoplysninger, medlemskab af fagforening, seksuel orientering, information om seksualliv, biometriske data, genetiske data, [strafferegister og oplysninger vedrørende lovovertrædelser eller procedurer].

 

Hvordan indsamler Radius data?

 

Radius indsamler og registrerer dine personlige oplysninger fra flere forskellige kilder, men hovedsageligt fra dig.  Du giver normalt disse oplysninger direkte til dine chefer eller din lokale HR-kontakt eller indtaster dem i vores systemer (f.eks. under ansættelsesprocessen, din deltagelse i HR-processer, afsendte e-mails eller gennem mundtlige oplysninger. der kan blive optaget).  Derudover vil yderligere oplysninger om dig komme fra dine ledere eller HR.

 

Vi kan også indhente visse oplysninger fra tredjeparter, f.eks. referencer fra en tidligere arbejdsgiver, lægerapporter fra eksterne fagfolk, skattemyndigheder, leverandører af ydelser, eller når vi ansætter en tredjepart til at foretage en baggrundskontrol (hvor det er tilladt af den gældende lov).

 

I visse tilfælde kan data blive indsamlet direkte fra overvågningsenheder eller på andre måder (f.eks. gennem systemer til overvågning og kontrol af adgang til bygninger og steder, kameraovervågning, telefonlogs og optagelser og e-mail- eller internetadgangslogs), hvis og i det omfang, det er tilladt af de gældende love.  I disse tilfælde kan dataene blive indsamlet af Radius eller en tredjepartsudbyder af den relevante tjeneste. Denne type data tilgås normalt ikke på en rutinemæssig basis, men adgang er mulig.  Adgang kan f.eks. ske i situationer, hvor Radius undersøger mulige overtrædelser af Radius-politikker såsom relateret til rejse- og udgiftsgodtgørelse, brug af telefonsystemet og internettet, en medarbejderadfærd generelt, eller hvor der er brug for data til overensstemmelses- eller faktureringsformål. Mere hyppig adgang til sådanne data kan ske tilfældigt i forbindelse med et e-mail-overvågningsprogram, hvis og i det omfang, det er tilladt af gældende love.

 

Hvis vi beder dig om at levere personlige oplysninger til os obligatorisk, vil vi informere dig om dette på tidspunktet for indsamlingen, og i det tilfælde, at bestemt information er påkrævet af kontrakten eller vedtægten, vil dette blive angivet.  Manglende levering af obligatoriske oplysninger vil betyde, at vi ikke kan udføre visse HR-processer.  Hvis du f.eks. ikke giver os dine bankoplysninger, kan vi ikke betale dig. I visse tilfælde kan det betyde, at vi ikke kan fortsætte din ansættelse eller din beskæftigelse, da Radius ikke har de personlige oplysninger, vi mener er nødvendige for den effektive administration og håndtering af vores forhold til dig.

Ud over personlige oplysninger relateret til dig selv, kan du også give Radius personlige oplysninger om tredjeparter, især din nærmeste familie eller andre familiemedlemmer, med henblik på HR-administration og -styring, herunder administrationen af ydelser og til at kontakte dine nærmeste pårørende i en nødsituation. Inden du leverer disse personlige oplysninger om tredjeparter til Radius, skal du først informere disse tredjeparter om sådanne data, du har til hensigt at levere til Radius, og om behandlingen, der skal udføres af Radius, som angivet i denne HR-meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred.

Hvad er formålet og det retslige grundlag, hvorpå hvilket data bliver behandlet?

Dine personlige oplysninger indsamles og behandles til forskellige erhvervsformål, i overensstemmelse med gældende love og gældende kollektive overenskomstaftaler.  Data kan ind imellem blive brugt til formål, der ikke er tydelige for dig, hvor omstændigheder retfærdiggør en sådan brug (f.eks. ved undersøgelser eller disciplinærsager).  Vi kan indsamle og behandle dine personlige oplysninger med forskellige formål, som beskrevet i denne HR-meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred.

Hvor gældende love for beskyttelse af data kræver, at vi behandler dine personlige oplysninger på baggrund af en specifik retslig begrundelse, behandler vi generelt dine personlige oplysninger på et af følgende grundlag:

 

 • behandlingen er nødvendig for Radius' retmæssige interesser (som er et af de formål, der er beskrevet i ovenstående afsnit), bortset fra hvor sådanne interesser tilsidesættes af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder, som kræver beskyttelse af personlige oplysninger;
 
 • behandlingen er nødvendig med henblik på overensstemmelse med en retslig forpligtelse, som Radius er underlagt; eller
 
 • behandlingen er nødvendig i forbindelse med udførelsen af en kontrakt, du er en del af, eller for at træffe foranstaltninger efter din anmodning, inden der indgås en sådan kontrakt.
 

Vi kan ind imellem behandle dine personlige oplysninger med henblik på en tredjepart retmæssige interesser, bortset fra hvor sådanne interesser tilsidesættes af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder, som kræver beskyttelse af personlige oplysninger;

 

Vi har identificeret følgende formål med behandling af personlige oplysninger.  Hvert af disse formål relaterer til et retsligt grundlag til behandling, som påkrævet under den gældende lov.  Disse formål omfatter:

 

Nr.Formål med behandlingRetsligt grundlag
a)Ansættelse og udvælgelse

 

Denne behandling er nødvendig for at træffe foranstaltninger efter anmodning fra ansøgeren om at indgå en ansættelseskontrakt.

 

Behandlingen er også nødvendig med henblik på Radius' retmæssige interesser.

 

Radius mener, at de har en retmæssig interesse i en fuld vurdering af jobansøgninger for at sikre, at kun egnede og passende kandidater bliver både vurderet og udvalgt.  Radius anser dette for at være vigtigt med henblik på at sikre, at Radius identificerer de rette personer til deres virksomhed, som vil kunne bidrage til dens drift og kultur.

 

Radius har til hensigt at ansætte den bedste person til hver ledig stilling gennem retfærdige, systematiske, effektive ansættelses- og udvælgelsesprocedurer. Dette sikrer, at Radius fortsætter med at opfylde sine forretningsmål, bevarer sit omdømme og fortsætter med at tiltrække højt kvalificerede medarbejdere.

 

b)Passende vurdering til ansættelse og afdelingsallokering, herunder, hvor relevant og passende, kreditvurdering, verificering af arbejdstilladelse, kontrol af identitetssvig, kontrol af strafferegister (hvis og i det omfang, de gældende love tillader det), relevant beskæftigelseshistorie, relevant regulatorisk status og faglige kvalifikationer;

 

Denne behandling er nødvendig med henblik på overensstemmelse med retslige forpligtelser, som Radius er underlagt.

 

Behandlingen er også nødvendig med henblik på Radius' retmæssige interesser.

 

Radius mener, at de har en retmæssig interesse i at administrere deres virksomhedsdrift på den mest effektive måde.  Radius skal træffe beslutninger om virksomhedens fremtid for at bevare deres virksomhedsdrift eller skabe vækst.  Disse interesser omfatter arbejdsstyrkens interesser som helhed samt Radius-kundebasens interesser.

 

Radius anser virksomhedstransformering for at understøtte deres langsigtede virksomhedsmål og -resultater.  Radius ønsker at bevare deres omdømme og fortsætte med at tiltrække højt kvalificerede medarbejdere.

 

c)Levering og administration af løn-, ydelses- og incitamentsordninger samt godtgørelse af virksomhedsomkostninger og udgifter samt passende skatte- og sociale sikkerhedsfradrag og -bidrag;

 

Denne behandling er nødvendig for at gennemføre kontrakten mellem dig og Radius.

 

Behandlingen er også nødvendig med henblik på Radius' retmæssige interesser.

 

Radius mener, at de har en retmæssig interesse i at administrere deres arbejdsstyrke og drive deres virksomhed.  Dette omfatter sikringen af, at medarbejdere bliver passende lønnet, og at denne løn er sat til et passende niveau samt at påtage sig den normale virksomhedsdrift

 

Radius anser effektiv medarbejderadministration for at understøtte deres langsigtede virksomhedsmål og -resultater.  Radius ønsker at bevare deres omdømme og fortsætte med at tiltrække højt kvalificerede medarbejdere.

 

d)Tildeling og administration af pligter og ansvar samt de virksomhedsaktiviteter, de relaterer til, herunder virksomhedsrejse;

 

Denne behandling er nødvendig for at gennemføre kontrakten mellem dig og Radius.

 

Behandlingen er også nødvendig med henblik på Radius' retmæssige interesser.

 

Radius mener, at de har en retmæssig interesse i at administrere deres arbejdsstyrke og drive deres virksomhed.  Dette omfatter sikring af, at hver medarbejder påtager sig de passende pligter, er passende uddannet og påtager sig deres stillinger korrekt og i overensstemmelse med passende procedurer, og at den normale virksomhedsdrift påtages.

 

Radius anser effektiv medarbejderadministration for at understøtte deres langsigtede virksomhedsmål og -resultater.  Radius ønsker at bevare deres omdømme i verdensklassen og fortsætte med at tiltrække højt kvalificerede medarbejdere.

 

e)Identificering og effektiv kommunikation med personalet;Denne behandling er nødvendig for at gennemføre kontrakten mellem dig og Radius.

 

Behandlingen er også nødvendig med henblik på Radius' retmæssige interesser.

 

Radius mener, at de har en retmæssig interesse i at administrere deres arbejdsstyrke og drive deres virksomhed.  Dette omfatter at påtage sig den normale virksomhedsdrift og opretholde en dialog med medarbejderne.

 

Radius anser effektiv medarbejderadministration for at understøtte deres langsigtede virksomhedsmål og -resultater.

 

f)Styring og håndtering af evalueringer relateret til bedømmelser, adfærd, præstation, egnethed, fravær og klager, beskyldninger, anmeldelser, undersøgelser og processer samt andre uformelle og formelle HR-processer og relaterede styringsbeslutninger;Denne behandling er nødvendig for at gennemføre kontrakten mellem dig og Radius og med henblik på overensstemmelse med retslige forpligtelser, som Radius er underlagt.

 

Behandlingen er også nødvendig med henblik på Radius' retmæssige interesser.

 

Radius mener, at de har en retmæssig interesse i at administrere deres arbejdsstyrke og drive deres virksomhed.  Dette omfatter sikring af, at hver medarbejder påtager sig de passende pligter, er passende uddannet og påtager sig deres stillinger korrekt og i overensstemmelse med passende procedurer.  Det omfatter også at tage hånd om medarbejderrelaterede bekymringer og problemer og at løse disse samt at overholde de gældende love og bestemmelser.

 

Radius anser effektiv medarbejderadministration for at understøtte deres langsigtede virksomhedsmål og -resultater.

 

g)Uddannelse, udvikling, forfremmelse, karriere og planlægning af succession samt virksomhedsberedskabsplan.Denne behandling er nødvendig for at gennemføre kontrakten mellem dig og Radius.

 

Behandlingen er også nødvendig med henblik på Radius' retmæssige interesser.

 

Radius mener, at de har en retmæssig interesse i at administrere deres arbejdsstyrke og drive deres virksomhed.  Dette omfatter sikring af, at hver medarbejder påtager sig de passende pligter, er passende uddannet og påtager sig deres stillinger korrekt og i overensstemmelse med passende procedurer.

 

Radius anser effektiv medarbejderadministration for at understøtte deres langsigtede virksomhedsmål og -resultater.

 

h)Konsultationer eller forhandlinger med personalerepræsentanter;Denne behandling er nødvendig med henblik på overensstemmelse med retslige forpligtelser, som Radius er underlagt.

 

Behandlingen er også nødvendig med henblik på Radius' retmæssige interesser.

 

Radius mener, at de har en retmæssig interesse i at administrere deres arbejdsstyrke og drive deres virksomhed.  Dette omfatter at påtage sig den normale virksomhedsdrift og opretholde en dialog med medarbejderne samt overholde de gældende love og bestemmelser.

 

Radius anser effektiv medarbejderadministration for at understøtte deres langsigtede virksomhedsmål og -resultater.  Radius ønsker at bevare deres omdømme i verdensklassen og fortsætte med at tiltrække højt kvalificerede medarbejdere.

 

i)Udførelse af undersøgelser til benchmarking og identifikation af forbedrede arbejdsmetoder samt medarbejderforhold og engagement på arbejdet (disse vil ofte være anonyme, men kan omfatte profileringsdata såsom alder for at understøtte resultatanalysen);Denne behandling er nødvendig med henblik på overensstemmelse med retslige forpligtelser, som Radius er underlagt.

 

Behandlingen er også nødvendig med henblik på Radius' retmæssige interesser.

 

Radius mener, at de har en retmæssig interesse i at administrere deres arbejdsstyrke og drive deres virksomhed.  Dette omfatter sikring af, at hver medarbejder påtager sig de passende pligter, er passende uddannet og påtager sig deres stillinger korrekt og i overensstemmelse med passende procedurer; at den normale virksomhedsdrift påtages, og at opretholde en dialog med medarbejderne; at sikre, at medarbejdere bliver passende lønnet, og at denne løn er sat til et passende niveau; og at overholde de gældende love og bestemmelser.

 

Radius anser effektiv medarbejderadministration for at understøtte deres langsigtede virksomhedsmål og -resultater.  Radius ønsker at bevare deres omdømme og fortsætte med at tiltrække højt kvalificerede medarbejdere.

 

j)Behandling af oplysninger om fravær eller medicinske oplysninger vedrørende fysisk eller mentalt helbred eller tilstand for at: vurdere egnethed til løn eller ydelse relateret til uarbejdsdygtighed eller permanent invaliditet; afgøre egnethed til arbejde; facilitere en tilbagevenden til arbejde; foretage justeringer eller tilpasninger til pligter eller arbejdspladsen; træffe styringsbeslutninger vedrørende beskæftigelse eller ansættelse eller fortsat beskæftigelse eller ansættelse eller omrokeringsdata; og at udføre relaterede ledelsesprocesser;

 

Denne behandling er nødvendig med henblik på overensstemmelse med retslige forpligtelser, som Radius er underlagt.

 

Behandlingen er også nødvendig med henblik på Radius' retmæssige interesser.

 

Radius mener, at de har en retmæssig interesse i at administrere deres arbejdsstyrke og drive deres virksomhed.  Dette omfatter sikring af, at hver medarbejder påtager sig de passende pligter, er passende uddannet og påtager sig deres stillinger korrekt og i overensstemmelse med passende procedurer, og administration af ret til fravær og orlov;

Dette omfatter også at påtage sig den normale virksomhedsdrift og opretholde en dialog med medarbejderne samt overholde de gældende love og bestemmelser.

 

Radius anser effektiv medarbejderadministration for at understøtte deres langsigtede virksomhedsmål og -resultater.  Radius ønsker at bevare deres omdømme og fortsætte med at tiltrække højt kvalificerede medarbejdere.

 

k)Til planlægning, administration og udførelse af omstrukturering eller afskedigelser eller andre ændringsprogrammer, herunder passende konsultation, udvælgelse, alternative arbejdssøgninger og relaterede ledelsesbeslutninger;Denne behandling er nødvendig med henblik på overensstemmelse med retslige forpligtelser, som Radius er underlagt.

 

Behandlingen er også nødvendig med henblik på Radius' retmæssige interesser.

 

Radius mener, at de har en retmæssig interesse i at administrere deres virksomhedsdrift på den mest effektive måde.  Radius skal træffe beslutninger om virksomhedens fremtid for at bevare deres virksomhedsdrift eller skabe vækst.  Disse interesser omfatter arbejdsstyrkens interesser som helhed samt Radius-kundebasens interesser.

 

Radius anser virksomhedstransformering for at understøtte deres langsigtede virksomhedsmål og -resultater.  Radius ønsker at bevare deres omdømme i verdensklassen og fortsætte med at tiltrække højt kvalificerede medarbejdere.

 

l)Opfyldelse af referenceanmodninger, hvor Radius nævnes af enkeltpersonen som en reference;Radius mener, at det er i den nye arbejdsgivers retmæssige interesse at modtage bekræftelse af medarbejderdetaljer fra Radius med henblik på at bekræfte den tidligere medarbejders beskæftigelsesbaggrund.

 

m)Betjening af e-mail. IT, internet, sociale medier, HR-relaterede og andre virksomhedspolitikker og -procedurer. I det omfang de gældende love tillader det, udfører Radius overvågning af Radius' IT-systemer for at beskytte og bevare integriteten af Radius' IT-systemer og infrastruktur; for at sikre overensstemmelse med Radius' IT-politikker og for at finde information gennem søgninger, hvor det er nødvendigt med henblik på et retmæssigt virksomhedsformål;

 

Denne behandling er nødvendig for at gennemføre kontrakten mellem dig og Radius og med henblik på overensstemmelse med retslige forpligtelser, som Radius er underlagt.

 

Behandlingen er også nødvendig med henblik på Radius' retmæssige interesser.

 

Radius mener, at de har en retmæssig interesse i at administrere deres arbejdsstyrke og drive deres virksomhed.  HR IT-funktionen er afgørende for at sikre, at dette kan udføres på den mest effektive måde.  Dette omfatter at bevare dataintegriteten og -sikkerheden og at lette registreringsstyringen.

 

Radius anser effektiv IT-administration for at understøtte deres langsigtede virksomhedsmål og -resultater.  Radius ønsker at bevare deres omdømme i verdensklassen og fortsætte med at tiltrække højt kvalificerede medarbejdere.

 

n)Opfyldelse af deres regulatoriske forpligtelser til at overvåge de personer, der er ansat eller udpeget af dem til at drive virksomhed på deres vegne, herunder at forhindre, detektere og undersøge en lang række aktiviteter og adfærd, uanset om de vedrører specifikke virksomhedshandler eller arbejdspladsen generelt og samarbejder med regulatoriske myndigheder;Denne behandling er nødvendig med henblik på overensstemmelse med retslige forpligtelser, som Radius er underlagt.

 

Behandlingen er også nødvendig med henblik på Radius' retmæssige interesser.

 

Radius mener, at de har retmæssig interesse i at sikre, at deres virksomhed, kunder, ansatte og systemer er beskyttede.  Dette omfatter at detektere og forhindre kriminalitet eller kriminel aktivitet; og at sørge for, at kun passende medarbejdere er engageret i vores virksomhed; samt at sørge for overensstemmelse med de krav, der stilles til os (både af EU-love og love, der ikke er fra EU).

 

Radius anser effektiv virksomhedsbeskyttelse for at understøtte deres langsigtede virksomhedsmål og -resultater.  Radius ønsker at bevare deres omdømme og fortsætte med at tiltrække højt kvalificerede medarbejdere.

 

o)Beskyttelse af de private, fortrolige og proprietære oplysninger om Radius, deres medarbejdere, kunder og tredjeparter;Denne behandling er nødvendig med henblik på overensstemmelse med retslige forpligtelser, som Radius er underlagt.

 

Behandlingen er også nødvendig med henblik på Radius' retmæssige interesser.

 

Radius mener, at de har retmæssig interesse i at sikre, at deres virksomhed, kunder, ansatte og systemer er beskyttede. Dette omfatter at beskytte vores aktiver og integriteten af vores systemer; og at detektere og forhindre tab af vores fortrolige oplysninger og proprietære oplysninger.

 

Radius anser effektiv virksomhedsbeskyttelse for at understøtte deres langsigtede virksomhedsmål og -resultater.  Radius ønsker at bevare deres omdømme og fortsætte med at tiltrække højt kvalificerede medarbejdere.

 

p)Overholdelse af gældende love og bestemmelser (f.eks. lovgivning om barselsorlov, lovgivning om arbejdstid samt sundhed og sikkerhed, skatteregler, krav til arbejderkonsultation, andre beskæftigelseslove og bestemmelser, som Radius er underlagt i forbindelse med deres drift);Denne behandling er nødvendig med henblik på overensstemmelse med retslige forpligtelser, som Radius er underlagt.

 

Behandlingen er også nødvendig med henblik på Radius' retmæssige interesser.

 

Radius mener, at de har en retmæssig interesse i at administrere deres arbejdsstyrke og drive deres virksomhed.  Dette omfatter sikring af, at hver medarbejder påtager sig de passende pligter, er passende uddannet og påtager sig deres stillinger korrekt og i overensstemmelse med passende procedurer.  Det er også nødvendigt at påtage sig den normale virksomhedsdrift og opretholde en dialog med medarbejderne samt at overholde de gældende love og bestemmelser.

 

Radius anser effektiv medarbejderadministration for at understøtte deres langsigtede virksomhedsmål og -resultater.  Radius ønsker at bevare deres omdømme og fortsætte med at tiltrække højt kvalificerede medarbejdere.

 

q)Planlægning, due diligence og implementering i forhold til en kommerciel transaktion eller serviceoverføring, der involverer Radius, som påvirker dit forhold med Radius, f.eks. fusioner og overtagelser eller en overføring af din ansættelse under gældende automatiske overføringsregler;Denne behandling er nødvendig med henblik på overensstemmelse med retslige forpligtelser, som Radius er underlagt.

 

Behandlingen er også nødvendig med henblik på Radius' retmæssige interesser.

 

Radius mener, at de har en retmæssig interesse i at administrere deres virksomhedsdrift på den mest effektive måde.  Radius skal træffe beslutninger om virksomhedens fremtid for at bevare deres virksomhedsdrift eller skabe vækst.  Disse interesser omfatter arbejdsstyrkens interesser som helhed samt Radius-kundebasens interesser.

 

Radius anser virksomhedstransformering for at understøtte deres langsigtede virksomhedsmål og -resultater.  Radius ønsker at bevare deres omdømme og fortsætte med at tiltrække højt kvalificerede medarbejdere.

 

r)I forbindelse med virksomhedsdrifts- og rapporteringsdokumentation, såsom udarbejdelsen af årlige rapporter eller licitationstilbud for arbejds- eller kundeteamoptegnelser, herunder brug af fotografiske billeder;Denne behandling er nødvendig for at gennemføre kontrakten mellem dig og Radius.

 

Behandlingen er også nødvendig med henblik på Radius' retmæssige interesser.

 

Radius mener, at de har en retmæssig interesse i at administrere deres arbejdsstyrke og drive deres virksomhed.  Dette omfatter sikring af, at hver medarbejder påtager sig passende pligter og påtager sig normal virksomhedsdrift.

 

Radius anser effektiv medarbejderadministration for at understøtte deres langsigtede virksomhedsmål og -resultater.  Radius ønsker at bevare deres omdømme og fortsætte med at tiltrække højt kvalificerede medarbejdere.

 

s)Med henblik på at drive forholdet med tredjepartsleverandører, herunder afsløringen af relevante vurderingsoplysninger i overensstemmelse med de passende krav fra kunder til disse kunder, kontaktoplysninger eller faglige CV-oplysninger eller fotografiske billeder til identifikation til kunder eller afsløring af information til databehandlere til ydelsen af tjenester til Radius;Denne behandling er nødvendig for at gennemføre kontrakten mellem dig og Radius.

 

Behandlingen er også nødvendig med henblik på Radius' retmæssige interesser.

 

Radius mener, at de har en retmæssig interesse i at administrere deres arbejdsstyrke og drive deres virksomhed.  Dette omfatter sikring af, at hver medarbejder påtager sig passende pligter og påtager sig normal virksomhedsdrift.

 

Radius anser effektiv medarbejderadministration for at understøtte deres langsigtede virksomhedsmål og -resultater.  Radius ønsker at bevare deres omdømme og fortsætte med at tiltrække højt kvalificerede medarbejdere.

 

 

t)Hvor relevant til publicering passende intern eller ekstern kommunikation eller reklamemateriale, herunder gennem de sociale medier, under passende omstændigheder;Denne behandling er nødvendig for at gennemføre kontrakten mellem dig og Radius.

 

Behandlingen er også nødvendig med henblik på Radius' retmæssige interesser.

 

Radius mener, at de har en retmæssig interesse i at administrere deres arbejdsstyrke og drive deres virksomhed.  Dette omfatter sikring af, at hver medarbejder påtager sig passende pligter og påtager sig normal virksomhedsdrift.

 

Radius anser effektiv medarbejderadministration for at understøtte deres langsigtede virksomhedsmål og -resultater.  Radius ønsker at bevare deres omdømme og fortsætte med at tiltrække højt kvalificerede medarbejdere.

 

 

u)For at understøtte HR-administration og -styring samt for at opbevare og behandle generelle optegnelser nødvendige til at administrere ansættelses-, medarbejder- eller andet forhold og udøve kontrakten om arbejde eller ansættelse;Denne behandling er nødvendig for at gennemføre kontrakten mellem dig og Radius og med henblik på overensstemmelse med retslige forpligtelser, som Radius er underlagt.

 

Behandlingen er også nødvendig med henblik på Radius' retmæssige interesser.

 

Radius mener, at de har en retmæssig interesse i at administrere deres arbejdsstyrke og drive deres virksomhed.  Dette omfatter sikring af, at hver medarbejder påtager sig de passende pligter, er passende uddannet og påtager sig deres stillinger korrekt og i overensstemmelse med passende procedurer; administration af ret til fravær og orlov; påtagelse af normal virksomhedsdrift; opretholdelse af en dialog med medarbejderne; og at overholde de gældende love og bestemmelser.

 

Radius anser effektiv medarbejderadministration for at understøtte deres langsigtede virksomhedsmål og -resultater.  Radius ønsker at bevare deres omdømme og fortsætte med at tiltrække højt kvalificerede medarbejdere.

 

v)Ændring af adgangstilladelser;Denne behandling er nødvendig for at gennemføre kontrakten mellem dig og Radius og med henblik på overensstemmelse med retslige forpligtelser, som Radius er underlagt.

 

Behandlingen er også nødvendig med henblik på Radius' retmæssige interesser.

 

Radius mener, at de har en retmæssig interesse i at administrere deres arbejdsstyrke og drive deres virksomhed.  HR IT-funktionen er afgørende for at sikre, at dette kan udføres på den mest effektive måde.  Dette omfatter at overholde Radius-politikker og adgangskontroller.

 

Radius anser effektiv IT-administration for at understøtte deres langsigtede virksomhedsmål og -resultater.  Radius ønsker at bevare deres omdømme og fortsætte med at tiltrække højt kvalificerede medarbejdere.

 

w)Levering af teknisk support og vedligeholdelse for HR-informationssystemer;Denne behandling er nødvendig for at gennemføre kontrakten mellem dig og Radius og med henblik på overensstemmelse med retslige forpligtelser, som Radius er underlagt.

 

Behandlingen er også nødvendig med henblik på Radius' retmæssige interesser.

 

Radius mener, at de har en retmæssig interesse i at administrere deres arbejdsstyrke og drive deres virksomhed.  HR IT-funktionen er afgørende for at sikre, at dette kan udføres på den mest effektive måde.  Dette omfatter at bevare dataintegriteten og -sikkerheden og at lette registreringsstyringen.

 

Radius anser effektiv IT-administration for at understøtte deres langsigtede virksomhedsmål og -resultater.  Radius ønsker at bevare deres omdømme og fortsætte med at tiltrække højt kvalificerede medarbejdere.

 

x)Med henblik på at håndhæve vores juridiske rettigheder og forpligtelser, og til ethvert formål i forbindelse med eventuelle juridiske krav foretaget af eller mod dig, eller som på en eller anden måde involverer dig;Denne behandling er nødvendig for at gennemføre kontrakten mellem dig og Radius og med henblik på overensstemmelse med retslige forpligtelser, som Radius er underlagt.

 

Behandlingen er også nødvendig med henblik på Radius' retmæssige interesser.

 

Radius mener, at de har en retmæssig interesse i at beskytte deres organisation mod overtrædelser af juridiske forpligtelser, andre har over for dem, og at beskytte sig selv mod tvister.  Dette er nødvendigt for at sikre, at virksomhedens juridiske rettigheder og interesser administreres på passende vis.

 

Radius anser juridisk overensstemmelse og administration af juridiske rettigheder for at understøtte deres langsigtede virksomhedsmål og -resultater.  Radius ønsker at bevare deres omdømme og fortsætte med at tiltrække højt kvalificerede medarbejdere.

 

y)For at overholde retmæssige anmodninger fra offentlige myndigheder (herunder, men ikke begrænset til, at overholde krav til national sikkerhed eller retshåndhævelse), opdagelsesanmodninger, eller hvor det ellers er påkrævet eller tilladt af gældende love, retskendelser, regeringsreguleringer eller regulerende myndigheder (herunder, men ikke begrænset, til databeskyttelse, skat og ansættelse), uanset om det er inden eller uden for dit land;Denne behandling er nødvendig for at gennemføre kontrakten mellem dig og Radius og med henblik på overensstemmelse med retslige forpligtelser, som Radius er underlagt.

 

Behandlingen er også nødvendig med henblik på Radius' retmæssige interesser.

 

Radius mener også, at de har en retmæssig interesse i at sikre, at de overholder alle juridiske krav, der stilles til dem, uanset om disse er EU-forpligtelser eller forpligtelser, der ikke hører under EU.  Radius ønsker at bevare deres omdømme som en god virksomhedsborger og at agere passende i alle lande, hvor de driver forretning.  Dette omfatter samarbejde med myndigheder og statslige organer.  Det kræves bestemt, at Radius overholder love og bestemmelser i de lande, hvor den driver virksomhed, og andet ville føre til lovmæssige konflikter.

 

Radius anser juridisk overensstemmelse og administration af juridiske rettigheder for at understøtte deres langsigtede virksomhedsmål og -resultater.  Radius ønsker at bevare deres omdømme og fortsætte med at tiltrække højt kvalificerede medarbejdere.

 

 

Yderligere information vedrørende specifik behandling af personlige oplysninger kan blive meddelt til dig lokalt, eller som angivet i gældende politikker.

 

Juridisk grundlag for behandling

Behandling af specielle kategorier af personlige oplysninger eller følsomme data

De følsomme eller specielle kategorier af personlige oplysninger, som kan blive behandlet af Radius, er angivet i denne HR-meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred.

Hvor gældende love for beskyttelse af data kræver, at vi behandler sådanne specielle kategorier af personlige oplysninger på baggrund af en specifik retslig begrundelse, behandler vi disse på et af følgende grundlag:

 • Behandlingen er nødvendig med henblik på at udføre de forpligtelser og udøve de rettigheder, du eller Radius har i forbindelse med arbejdsloven, loven om social sikkerhed og social beskyttelse, i det omfang, det er tilladt under gældende love;
 • Behandlingen er nødvendig med henblik på forebyggende eller arbejdsbetinget medicin, til vurderingen af din arbejdskapacitet, medicinsk diagnose, ydelsen af sundheds- eller social pleje eller behandling eller administrationen af sundheds- eller sociale plejesystemer og -tjenester, i det omfang de gældende love tillader det;
 • Behandlingen er nødvendig for at beskytte dine livsvigtige interesser eller de livsvigtige interesser hos en anden person, hvor du er fysisk eller juridisk ude af stand til at give samtykke (for eksempel i exceptionelle nødsituationer, såsom et medicinsk nødstilfælde); eller
 • Behandlingen er nødvendig for at etablere, udøve eller forsvare juridiske krav.
Dette kan omfatte følgende, selvom dette ikke er en udtømmende liste:

 

Nr.Formål med behandlingRetsligt grundlag
a)At vurdere og gennemgå egnetheden til at arbejde for Radius i den jurisdiktion, hvor du arbejder

 

Denne behandling er nødvendig med henblik på at udføre de forpligtelser og udøve de rettigheder, du eller Radius har i forbindelse med arbejdsloven, loven om social sikkerhed og social beskyttelse, i det omfang, det er tilladt under gældende love.

 

b)      Overholdelse af arbejdslove, love om sundhed og sikkerhed eller social sikkerhed. For eksempel med henblik på at levere lovbestemte uarbejdsdygtigheds- eller orlovsydelser, undgå at krænke juridiske forpligtelser over for dig, at sikre en retfærdig og retslig administration af din ansættelse, at undgå ulovlig opsigelse af din ansættelse, at administrere Radius’ private lægelige og langsigtede invaliditetsordninger, at foretage rimelige tilpasninger eller justeringer og at undgå ulovlig diskriminering eller håndtering af klager, der måtte opstå i forbindelse hermed;Denne behandling er nødvendig med henblik på at udføre de forpligtelser og udøve de rettigheder, du eller Radius har i forbindelse med arbejdsloven, loven om social sikkerhed og social beskyttelse, i det omfang, det er tilladt under gældende love.

 

I det omfang at disse data bliver administreret af vores rådgivere inden for sundhed på arbejdspladsen, er denne behandling nødvendig med henblik på forebyggende eller arbejdsbetinget medicin, til vurderingen af din arbejdskapacitet, medicinsk diagnose, ydelsen af sundheds- eller social pleje eller behandling eller administrationen af sundheds- eller sociale plejesystemer og -tjenester, i det omfang de gældende love tillader det.

 

c)      Administration og undersøgelse af klager i henhold til Radius' klagepolitik (eller andre relevante politikker), hvor sådanne karakteristika eller oplysninger er relevante for den særlige klage, med henblik på at overholde arbejdslovens forpligtelser.Denne behandling er nødvendig med henblik på at udføre de forpligtelser og udøve de rettigheder, du eller Radius har i forbindelse med arbejdsloven, loven om social sikkerhed og social beskyttelse, i det omfang, det er tilladt under gældende love.

 

Vi vil muligvis bede dig om tilladelse til at foretage visse behandlinger, som ellers ikke er berettiget på et af ovenstående grundlag.  Hvis der kræves samtykke til den pågældende behandling, vil du blive anmodet herom separat for at sikre, at den gives frit, velinformeret og udtrykkeligt.  Oplysninger vedrørende denne behandling vil blive givet til dig på det tidspunkt, der anmodes om samtykke, sammen med følgerne ved mangel på sådan samtykke.  Du bør være bevidst om, at det ikke er en betingelse eller et krav i din ansættelse at indvillige til en sådan anmodning om samtykke fra Radius.

Databehandling relateret til straffedomme og lovovertrædelser

Personlige oplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser vil kun blive behandlet, hvor det er tilladt af de gældende love.

For eksempel:

 • der kan blive foretaget en kontrol af strafferegister ved ansættelse eller forflyttelse, hvor det er tilladt af de gældende love; eller
 • en beskyldning om en lovovertrædelse eller straffedom, der opstår i løbet af dit forhold med Radius, kan blive behandlet, hvor det er påkrævet eller tilladt.  For eksempel hvor vi har et retsligt eller regulatorisk krav om at rapportere en lovovertrædelse, eller gældende love giver Radius tilladelse til at behandle oplysninger om lovovertrædelsen med henblik på at træffe beslutninger vedrørende dit forhold med Radius.

Opbevaring af personlige oplysninger

Radius bestræber sig på at sikre, at personlige oplysninger opbevares så aktuelt som muligt, og at irrelevante eller urimelige data bliver slettet eller gjort anonyme så hurtigt som praktisk muligt.  Nogle personlige oplysninger kan dog blive opbevaret i varierende tidsperioder for at overholde juridiske og regulatoriske forpligtelser og af andre retmæssige virksomhedsårsager.

 

Vi opbevarer normalt kun dine personlige oplysninger, så længe de påkræves til de formål, som de blev indsamlet til.  Dette er normalt perioden af din ansættelse/kontrakt med os samt længden af evt. gældende lovmæssig begrænsningsperiode efter din fratræden, selvom det muligvis er nødvendigt at opbevare visse data, såsom pensionsoplysninger, i længere tid. Vi opbevarer muligvis visse specifikke datatyper, f.eks. skatteoptegnelser, i forskellige tidsperioder, som påkrævet af den gældende lov.

 

Adgang til data

 Hos Radius kan dine personlige oplysninger blive tilgået af eller afsløret internt, hvis det er nødvendigt at opnå kendskab hertil, af:

 • HR, herunder ledere og teammedlemmer;
 • Den ansvarlige ledelse for at administrere eller træffe beslutninger i forbindelse med dit forhold til Radius, eller når den er involveret i en HR-proces vedrørende dit forhold til Radius;
 • systemadministratorer; og
 • personer for hvem det er nødvendigt til udførelsen af specifikke opgaver eller systemvedligeholdelse af personale i Radius-afdelinger såsom økonomi-, IT- og HR-afdelingen.
Visse grundlæggende personlige oplysninger, såsom dit navn, din placering, din jobstilling, dine kontaktoplysninger og evt. publicerede færdigheder og erfaringsprofil kan også være tilgængelig for andre medarbejdere. Sikkerhedsforanstaltninger hos Radius for at beskytte dine data er angivet herunder.

Dine personlige oplysninger kan også blive tilgået af tredjeparter, vi arbejder sammen med (herunder, men ikke begrænset til, SAGE Payroll Bureau, lønningslisteleverandører, The People’s Pension samt Legal and General osv. og deres associerede selskaber og underleverandører) for at yde os tjenester, såsom hosting, understøttelse og vedligeholdelse af strukturen til vores HR-informationssystemer.

Personlige oplysninger kan også blive delt med visse forbundne systemer, såsom rekrutteringssystemer og lokale lønningsliste- og ydelsessystemer. Data i sådanne systemer kan muligvis tilgås af leverandører af disse systemer, deres associerede selskaber og underleverandører.

Eksempler på tredjeparter, dine data vil blive delt med, omfatter skattemyndigheder, regulatoriske myndigheder, Radius' forsikringsselskaber, bankierer, IT-administratorer, advokater, auditører, investorer, konsulenter og andre professionelle rådgivere, lønningslisteleverandører og administratorer af Radius' ydelsesprogrammer.   Radius forventer, at sådanne tredjeparter behandler eventuelle data, der afsløres for dem, i overensstemmelse med den gældende lov, herunder vedrørende datafortrolighed og -sikkerhed.

Hvor disse tredjeparter fungerer som en "databehandler" (for eksempel en lønningslisteleverandør), udfører de deres opgaver på vores vegne og efter vores instruktioner med ovenstående formål.  I dette tilfælde vil dine personlige oplysninger kun blive afsløret for disse parter i det nødvendige omfang for at levere de påkrævede tjenester.

Derudover kan vi dele personlige oplysninger med nationale myndigheder for at opfylde en retslig forpligtelse, vi er genstand for. Dette er for eksempel tilfældet i strukturen af nært forestående eller verserende sagsanlæg eller en lovpligtig revision.

Datasikkerhed

Radius bruger en lang række tekniske eller organisatoriske metoder til at sikre dine personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende love.

Radius forpligter sig til at beskytte sikkerheden af de personlige oplysninger, du deler med os. Som støtte til denne forpligtelse har vi implementeret passende tekniske, fysiske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der er passende til risikoen.

Hvis du er i besiddelse af en eller anden slags personlige oplysninger (f.eks. data indsamlet i e-mails, adressebøger, Excel-regneark eller indeholdt i CV'er eller andet sted), skal du sikre dig, at dataene opbevares et sikkert sted, hvor der ikke kan forekomme uautoriseret adgang.  Hvor data opbevares i en papirudgave, er den mest effektive måde at sikre dataene på som regel at opbevare dem i en aflåst skuffe eller et aflåst skab, der kun kan tilgås af autoriserede enkeltpersoner. Hvor data opbevares i en elektronisk form, bør der anvendes passende adgangskodebeskyttelse og passende sikrede områder.

Overførsel af personlige oplysninger

Fra tid til anden vil dine personlige oplysninger (herunder specielle kategorier af personlige oplysninger) blive overført til Radius' associerede selskaber for at blive behandlet med de formål, der er beskrevet i denne HR-meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred.

Disse associerede selskaber kan ligge i EU (f.eks. Radius Payment Solutions Limited, i Storbritannien) og andre steder i verden (f.eks. Radius Fleet Services Inc.).  Personlige oplysninger kan også blive overført til tredjeparter, som angivet herover.

Som et resultat kan dine personlige oplysninger blive overført til lande uden for det land, hvor du arbejder, til lande med mindre strenge databeskyttelseslove end i dit land.

Radius sørger for, at der træffes passende eller egnede beskyttelsesforanstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger, og at overførslen af dine personlige oplysninger er i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove.  Hvor det påkræves af gældende databeskyttelseslove, har Radius sørget for, at serviceudbydere (herunder andre Radius-associerede selskaber) underskriver standardmæssige kontraktklausuler, som godkendt af Europakommissionen eller en anden overvågende myndighed med jurisdiktion over den relevante Radius-eksportør.

Dine rettigheder

 

Retten til at få adgang til, rette og slette dine personlige oplysninger

 

Radius stiler efter, at alle personlige oplysninger er korrekte. Du har også ansvaret for at sikre, at ændringer i personlige forhold (f.eks. ændring af adresse og bankkonti) bliver meddelt til Radius, så vi kan sikre os, at dine data er ajour.

 

Du har retten til at anmode om adgang til enhver af dine personlige oplysninger, Radius kan have, og at anmode om at få rettet eventuelle unøjagtige data relateret til dig. Du har desuden retten til at anmode om at få slettet eventuelle irrelevante data, vi har om dig.

har du også følgende ekstra rettigheder:

 • Dataportabilitet - Hvor vi beror på dit samtykke eller det faktum, at behandlingen er nødvendig med henblik på en kontrakt, du er en del af, som det retlige grundlag til behandling, og at personlige oplysninger bliver behandlet automatisk, har du retten til at modtage alle disse personlige oplysninger, som du har leveret til Radius i et struktureret, ofte anvendt og maskinlæsbart format, og at anmode os om at overføre det til en anden kontrollør, hvor dette er teknisk muligt.
 • Ret til begrænsning ved behandling - Du har retten til at begrænse vores behandling af dine personlige oplysninger, hvor: 
  • du anfægter nøjagtigheden af de personlige oplysninger, indtil vi har truffet tilstrækkelige foranstaltninger for at rette eller verificere deres nøjagtighed;
  • hvor behandlingen er ulovlig, men du ikke ønsker, at vi sletter dataene;
  • hvor vi ikke længere har brug for de personlige oplysninger med henblik på behandling, men du skal bruge dem til at etablere, udøve eller forsvare juridiske krav; eller
  • hvor du har protesteret mod behandlingen retfærdiggjort på baggrund af retmæssig interesse (se herunder), der afventer verificering om, hvorvidt Radius har overbevisende retmæssigt grundlag til at fortsætte behandlingen.
 

Hvor personlige oplysninger er underlagt begrænsning på denne måde, vil vi kun behandle dem med dit samtykke eller til at etablere, udøve eller forsvare juridiske krav.

 

 • Ret til at tilbagetrække samtykke - Hvor du har givet os dit samtykke til at behandle data, har du retten til at tilbagetrække dette samtykke når som helst. Du kan gøre dette ved (i) i visse tilfælde at slette de relevante data fra det relevante HR-system (selvom du bør bemærke, at i dette tilfælde kan de blive bevaret i backups og tilknyttede systemer, indtil de slettes i overensstemmelse med vores politik for opbevaring af data) eller (ii) kontakte din lokale HR-kontakt.
 
 • Retten til at protestere mod behandling retfærdiggjort på baggrund af retmæssig interesse - hvor vi beror på en retmæssig interesse til at behandle data, har du retten til at protestere mod denne behandling. Hvis du kommer med indvendinger, skal vi stoppe denne behandling, med mindre vi enten kan fremvise overbevisende retmæssigt grundlag til at behandlingen, der tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvor vi har brug for at behandle dataene for at etablere, udøve eller forsvare juridiske krav. Hvor vi beror på retmæssig interesse som grundlaget til behandling, mener vi, at vi kan demonstrere sådanne overbevisende retmæssige grundlag, men vi vil overveje hvert enkelt tilfælde enkeltvis.
 

Du har også retten til at indgive en klage til en tilsynsførende myndighed, især i dit bopælsland, hvis du anser behandlingen af dine personlige oplysninger for at overtræde den gældende lov.

KONTAKT OS

Den primære kontaktperson for alle problemer, der måtte opstå i forbindelse med denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred, er vores databeskyttelsesansvarlige. Den databeskyttelsesansvarlige kan kontaktes på:

 • dataprotectionofficer@radiuspaymentsolutions.com; eller
 • Radius Payment Solutions, Eurocard Centre, Herald Park, Herald Drive, Crewe, CW1 6EG, England
Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende vores overholdelse af oplysningerne i denne meddelelse og databeskyttelseslovene, eller hvis du vil udøve dine rettigheder, opfordrer vi dig til at kontakte os først. Vi vil undersøge sagen og forsøge at finde løsninger på klager og konflikter. Vi vil gøre alt, hvad der er muligt og rimeligt for, at du kan udøve dine rettigheder så hurtigt som muligt, i enhver situation, inden for de tidsrammer, der gives af databeskyttelseslovene.

 

Yderligere meddelelser om beskyttelse af privatlivets fred

 

Hvis vi udfører visse former for databehandling, som er underlagt yderligere meddelelser om beskyttelse af privatlivets fred, skal vi informere dig herom.

Meddelelse om ændringer 

Radius kan til enhver tid ændre eller opdatere denne HR-meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred.

Hvis vi ændrer vores tilgang til databeskyttelse, bliver du informeret om ændringerne eller gjort opmærksom på, at vi har opdateret HR-meddelelsen om beskyttelse af privatlivets fred, så du ved, hvilke oplysninger vi behandler, og hvordan vi anvender dem.

Denne HR-meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred blev sidst opdateret og revideret d. 26. November 2019 – Version 1.1.