• Home
 • Integritetspolicy

Integritetspolicy

Radius Limited (”RADIUS”) INTEGRITETSMEDDELANDE    

Viktig information om Radius:

Radius och dess dotterbolag (gemensamt ”Radius” ”vi”, ”oss”) tar datasäkerhet och integritet på största allvar. Detta ”integritetsmeddelande” (även ofta kallat ”meddelande om rättvis databehandling”) förklarar hur vi samlar in, använder och delar personlig information i vår affärsverksamhet, inklusive:

 • vilken personlig information vi samlar in, när vi använder den och vad vi använder den till
 • hur vi delar personlig information inom Radius och med våra tjänsteleverantörer, regulatorer och andra tredje parter
 • förklarar mer om direkt marknadsföring profilering och automatiserat beslutsfattande
 • global överföring av personlig information
 • hur vi skyddar och lagrar personlig information
 • juridiska rättigheter tillgängliga för att hjälpa dig hantera din integritet
 • hur du kan kontakta oss för ytterligare stöd
Radius-enheten som är ansvarig för din personliga information kommer vara den del av Radius som ursprungligen samlar in information från eller om dig. Detta kommer att förklaras mer ingående när din personliga information samlas in av Radius-enheten, t.ex. när du eller verksamheten du arbetar för ber oss tillhandahålla en tjänst, eller när vi ber dig tillhandahålla oss en tjänst.

Du kan ta reda på mer om Radius på corporate.radius.com eller genom att kontakta oss med hjälp av informationen i Kontakta oss-delen.

Om du inte längre vill ta emot marknadsföringsmaterial kan du avsluta prenumerationen genom att skicka e-post till unsubscribe@radiuspaymentsolutions.com

Vi kan komma att ändra detta meddelande från tid till annan för att hålla det uppdaterat med avseende på rättsliga krav och hur vi bedriver vår verksamhet. Kontrollera regelbundet den senaste versionen av detta meddelande.

Du kan eventuellt hitta externa länkar till tredje parter på vår webbplats. Detta integritetsmeddelande gäller inte för din användning av någon tredjepartswebbplats

VILKEN PERSONLIG INFORMATION VI SAMLAR IN OCH VARFÖR VI ANVÄNDER DEN

I den här delen får du veta mer om:

·      typen av personlig information vi samlar in

·      när vi samlar in personlig information

·      hur vi använder personlig information

·      den rättsliga grunden för att använda personlig information.

När vi samlar in information

Vi samlar in information om dig om du:

 • registrerar dig eller använder vår(a) webbplats(er) eller webbtjänst(er)
 • köper någon av våra tjänster
 • arbetar med oss som en affärspartner
 • identifieras som en potentiell kund eller affärspartner,
gemensamt (”ni”)

Personlig information som vi samlar in och använder om du använder våra webbplatser eller webbtjänster

På vår webbplats samlas personlig information (såsom namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) in när du frivilligt skickar in den via vårt webbformulär, t.ex. vid begäran av information om våra tjänster. Annan information som också kan utgöra personlig information (såsom webbläsare, operativsystem, IP-adress, domännamn, antal gånger du besökt webbplatsen, datum då du besökte webbplatsen och hur lång tid du tillbringade på webbplatsen) kan samlas in via kakor eller annan spårningsteknik (t.ex. transparenta GIF-filer). Aggregerad information (t.ex. hur många gånger besökare loggar in på webbplatsen) kan också samlas in.

Personlig information som vi samlar in och använder om du köper någon av våra produkter eller tjänster

Om du köper eller tar emot våra tjänster kan vi eventuellt samla in:

 • grundläggande identifikations- och kontaktinformation (såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress) för att kunna fullfölja din order, tillhandahålla våra tjänster och hantera ditt konto
 • ekonomisk information (såsom bankkonto- och skatteregistreringsinformation, fakturering och uppgifter) för att kunna behandla och utföra betalningar du gör till oss
 • information som hålls av kreditupplysningsbyråer och bedrägeribekämpningsorgan, för att kunna bedöma din ansökan om att använda våra tjänster
 • information om din användning av våra produkter och tjänster och din tillfredsställs med dem, för att vi kontinuerligt ska kunna förbättra produkterna och tjänsterna som vi erbjuder dig
 • platsbaserad information i relation till våra telematikprodukter och -tjänster.
Personlig information som vi samlar in och använder om du arbetar med oss som affärspartner

När du anlitar oss för att tillhandahålla Radius varor och tjänster kan vi eventuellt samla in:

 • grundläggande identifikations- och kontaktinformation (såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress) för att kunna fullfölja din order, tillhandahålla våra tjänster och hantera ditt konto
 • ekonomisk information (såsom bankkonto- och skatteregistreringsinformation, fakturering och uppgifter) för att kunna behandla och utföra betalningar du gör till oss
 • information som hålls av kreditupplysningsbyråer och bedrägeribekämpningsorgan, för att kunna bedöma din ansökan om att använda våra tjänster
Personlig information som vi samlar in och använder om du identifieras som en potentiell kund eller affärspartner

Vi samlar in information direkt från andra medlemmar i Radius-gruppen, och från andra ledande tredjepartsleverantörer, om organisationer som vi tror vill höra från oss eller ta del av våra produkter och tjänster. Under dessa omständigheter kan vi eventuellt samla in: grundläggande identifikations- och kontaktinformation (såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress) för att kunna fullfölja din order, tillhandahålla våra tjänster och hantera ditt konto för att kunna marknadsföra våra varor och tjänster till dig. Vi kommer endast göra detta i enlighet med dina preferenser och i enlighet med detta integritetsmeddelande.

Den rättsliga grunden för att använda din personliga information

Vi kommer endast att samla in, använda och dela din personliga information om vi anser att vi har en lämplig, rättslig grund för att göra det. Detta kan vara på grund av att:

 • du har gett ditt medgivande till att vi använder den personliga informationen (t.ex. i samband med våra elektroniska, direkta marknadsföringsaktiviteter)
 • vår användning av din personliga information är i vårt legitima intresse som en kommersiell verksamhet (t.ex. när vi vill marknadsföra våra tjänster till potentiella affärskunder eller för att förbättra våra produkter och tjänster) – i dessa fall kommer vi alltid att behandla din information på ett sätt som är proportionerligt och som respekterar dina integritetsrättigheter, och du har rätt att invända mot behandlingen, vilket beskrivs i avsnittet Juridiska rättigheter nedan
 • vår användning av din personliga information är nödvändig för att vi ska kunna genomföra ett avtal eller vidta åtgärder för att ingå ett avtal med dig (t.ex. din grundläggande kontaktinformation och faktureringsinformation som krävs för att utföra/ta emot betalningar)
 • vår användning av din personliga information är nödvändig för att fullgöra våra relevanta juridiska eller regulatoriska skyldigheter (t.ex. om vi är skyldiga att uppge personlig information till en domstol eller skattemyndighet).
 

DELA PERSONLIG INFORMATION INOM RADIUS, MED VÅRA TJÄNSTELEVERANTÖRER OCH REGULATORER

I den här delen får du veta mer om hur vi delar personlig information:

·      inom Radius

·      med tredje parter som hjälper oss att tillhandahålla våra produkter och tjänster

·      våra regulatorer.

 

Vi delar din information på det sätt och med de syften som beskrivs nedan:

 1. inom Radius, om sådant utlämnande är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla dig tjänster eller förvalta våra affärer. Klicka här för att se en lista över Radius-dotterbolag
 2. med tredje parter som hjälper till att förvalta affärer eller leverera tjänster. Dessa tredje parter har samtyckt till sekretesskrav och använder den information vi delar med dem, eller som de samlar in för vår räkning, med syftet att tillhandahålla oss den avtalade tjänsten. Detta inbegriper IT-tjänsteleverantörer som hanterar våra IT- och backoffice-system
 • med kreditupplysningsbyråer och organisationer som arbetar för att förebygga bedrägeri inom finansiella tjänster
 1. med våra regulatorer, vilka eventuellt kan bestå av UK Information Commissioner's Office och andra relevanta regulatorer, för att följa alla tillämpliga lagar, förordningar och regler, samt förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter och tillsyns- och statliga myndigheter
 2. vi kan eventuellt i aggregerad, statistisk form dela icke-personlig information om besökarna på vår webbplats, trafikmönster, samt webbplatsanvändning med våra partner, dotterbolag eller annonsörer
 3. Om vi i framtiden säljer eller överför en del av eller alla våra affärer eller tillgångar till en tredje part, kan vi eventuellt lämna ut information till en potentiell eller faktiskt tredjepartsköpare av våra affärer eller tillgångar.
 

 

FÖRTYDLIGANDE OM DIREKT MARKNADSFÖRING, PROFILERING OCH AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE

I den här delen får du veta mer om:
 • hur vi använder personlig information för att hålla dig uppdaterad om våra produkter och tjänster.
 • hur du kan styra dina marknadsföringspreferenser
 • när och hur vi påbörjar profilering och analys
 • när och hur vi utför automatiserat beslutsfattande
Hur vi använder personlig information för att hålla dig uppdaterad om våra produkter och tjänster

Vi kan eventuellt använda personlig information för att upplysa dig om produkter och tjänster från Radius som vi tror kan vara av intresse för dig. Det kan hända att vi kontaktar dig via e-post, brev eller telefon, eller andra kommunikationskanaler som vi tror du kan tycka är användbara. I samtliga fall kommer vi att respektera dina preferenser om hur du vill att vi ska styra marknadsföringen åt dig.

Hur du kan styra dina marknadsföringspreferenser

För att skydda dina integritetsrättigheter och för att säkerställa att du har kontroll över hur vi styr marknadsföringen åt dig:

 • kommer vi att vidta åtgärder för att begränsa direkt marknadsföring till en rimlig och proportionerlig nivå och endast skicka information som vi tror är av intresse och relevans för dig
 • du kan när som helst be oss avsluta direkt marknadsföring – du kan be oss sluta skicka e-postmarknadsföring genom att klicka på länken ”Avregistrering” som finns i de meddelanden som vi skickar till dig. Alternativt kan du kontakta oss på [länk till "Kontakta oss"-sidan]. Ange huruvida du vill att vi ska sluta skicka alla former av marknadsföring eller bara en viss typ (t.ex. e-post)
 • du kan ändra sättet som din webbläsare hanterar kakor på, vilket även kan användas för att leverera webbannonser, genom att gå till inställningarna i din webbläsare enligt beskrivningen nedan.
Vi rekommenderar att du rutinmässigt kontrollerar dina preferensinställningar för ditt Radius-konto.

När och hur vi genomför profilering och analys

Vänligen se vår kakpolicy.

När och hur vi utför automatiserat beslutsfattande

 • Kreditbedömningskontroller
 • Förarbeteende via telematikinformation för fordon
GLOBAL ÖVERFÖRING AV PERSONLIG INFORMATION

I den här delen får du veta mer om:

·      hur vi bedriver verksamhet som globalt företag och överför data internationellt

·      systemen vi har installerade för att skydda personlig information om vi överför den utomlands.

Radius är en global verksamhet. Därför kan din personliga information komma att överföras till och lagras i länder utanför EU, inklusive USA, som omfattas av andra dataskyddsstandarder. Radius kommer att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att överföringen av personlig information är i linje med tillämpliga lagar och hanteras försiktigt för att skydda dina integritetsrättigheter och intressen, samt att överföringar är begränsade till länder som godkänts som tillhandahållande av en adekvat nivå av rättsligt skydd, eller där vi kan fastställa att alternativa åtgärder vidtas för att skydda dina integritetsrättigheter. Mot denna bakgrund:
 • säkerställer vi att överföringar inom Radius kommer att täckas av ett avtal som ingåtts av Radius-medlemmar (ett avtal inom företagsgruppen), vilket avtalsenligt förpliktigar varje medlem att säkerställa att personlig information erhåller en adekvat och konsekvent skyddsnivå oavsett var den överförs inom Radius
 • när vi överför din personliga information utanför Radius eller till tredje parter som hjälper oss att leverera våra produkter och tjänster erhåller vi avtalsförpliktelser för att skydda din personliga information. Vissa av dessa försäkringar är erkända certifieringssystem, såsom EU–US Privacy Shield för skydd av personlig information som överförs från EU till USA
 • om vi tar emot en begäran om information från brottsbekämpande myndigheter, verifierar vi noggrant denna innan personlig information lämnas ut.
 

HUR VI SKYDDAR OCH LAGRAR PERSONLIG INFORMATION  

Säkerhet

Vi har infört och upprätthållit lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder, policys och förfaranden utformade för att minska risken för oavsiktlig förstörelse eller förlust, eller obehörigt utlämnande eller åtkomst till sådan information som är lämplig för den berörda informationens natur. De åtgärder vi vidtar innefattar att ställa sekretesskrav på våra medarbetare och tjänsteleverantörer och förstöra eller permanent avidentifiera personlig information om den inte längre behövs för syftet den samlades in för.

Lagring av din personliga information

Vi kommer att lagra din personliga information så länge som det rimligen krävs för syftet den samlades in för, enligt förklaringen i detta meddelande. Under vissa omständigheter kan vi lagra din personliga information under längre tidsperioder, t.ex. om vi är skyldiga att göra det i enlighet med juridiska krav, regulatoriska krav och skatte- och redovisningskrav.

Under vissa omständigheter kan vi lagra din personliga information under längre tidsperioder så att vi har ett korrekt register över dina affärer med oss i händelse av klagomål eller invändningar, eller om vi har skäl att tro att det föreligger risk för en rättstvist beträffande din personliga information eller affärer.

 

JURIDISKA RÄTTIGHETER TILLGÄNGLIGA FÖR ATT HJÄLPA DIG HANTERA DIN INTEGRITET

Med vissa undantag, och i vissa fall beroende på behandlingsaktiviteten vi åtar oss, har du särskilda rättigheter beträffande din personliga information. Klicka på länkarna nedan för att lära dig mer om var och en av dina eventuella rättigheter:

 • ha åtkomst till personlig information
 • rätta/radera personlig information
 • begränsa behandlingen av din personliga information
 • överföra din personliga information
 • invända mot behandlingen av din personliga information
 • invända mot hur vi använder din personliga information för direkta marknadsföringsändamål
 • erhålla en kopia av skyddsåtgärder för personlig information som tillämpas på överföringar utanför din jurisdiktion
 • lämna klagomål till din lokala tillsynsmyndighet.
Vi kan komma att be dig om ytterligare information för att bekräfta din identitet och av säkerhetsskäl innan vi lämnar ut den personliga information som du begärt till dig. Vi förbehåller oss rätten att debitera en kostnad när lagen medger det, t.ex. om din begäran är uppenbart ogrundad eller överdriven.

Då vi omfattas av rättsliga och andra tillåtliga övervägande kommer vi att göra alla rimliga ansträngningar för att snabbt svara på alla förfrågningar eller informera dig om vi  behöver mer information för att kunna uppfylla din begäran.

Vi kommer eventuellt inte alltid kunna tillgodose din begäran till fullo, t.ex. om det skulle ha en inverkan på konfidentialitetsplikten som vi har gentemot andra, eller om vi är juridiskt berättigade att hantera begäran på ett annat sätt.

 

Rätten till åtkomst till personlig information

Du har rätt att begära att vi förser dig med en kopia av den personliga information vi lagrar om dig och som du har rätt att bli informerad om

 • källan till din personliga information
 • ändamålen, den rättsliga grunden och behandlingsmetoder
 • den registreringsansvariges identitet
 • enheterna eller enhetskategorierna som din personliga information eventuellt överförs till.
Rätten till rättelse eller radering av personlig information

Du har rätt att begära att vi rättar felaktig personlig information. Vi kan komma att försöka verifiera riktigheten i den personliga informationen innan vi rättar den.

Du kan även begära att vi raderar din personliga information under begränsade omständigheter om:

 • den inte längre behövs för det ändamål som den samlades in för
 • du har återkallat ditt samtycke (där datahanteringen var baserad på samtycke)
 • efter att du framgångsrikt gjort din rätt att göra invändningar gällande
 • om den har behandlats olagligt
 • för att efterleva en rättslig skyldighet där Radius är föremål för denna.
Vi är inte skyldiga att efterleva din begäran att radera personlig information om behandlingen av din information är nödvändig:
 • för fullgörandet av en rättslig skyldighet
 • för att etablera, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
Rätten att begränsa behandlingen av din personliga information

Du kan be oss begränsa din personliga information, men endast om:

·      riktigheten ifrågasätts så att vi kan verifiera dess riktighet
·      behandlingen är olaglig, men du vill inte att den ska raderas
·      den inte längre behövs för syftet som den samlades in för, men vi fortfarande behöver den för att etablera, göra gällande och försvara rättsliga anspråk
 • du har utövat rätten att invända och verifieringen av tvingande skäl kvarstår.
Vi kan fortsätta använda din personliga information efter en restriktionsbegäran:
 • om vi har ditt medgivande
 • för att etablera, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
 • för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter.
Rätten att överföra din personliga information

Du kan be oss tillhandahålla dig din personliga information i ett strukturerat, vanligt förekommande, maskinläsbart format, eller be att få det överfört direkt till en annan registreringsansvarig, men endast när:

 • behandlingen är baserad på ditt medgivande eller verkställandet av ett avtal med dig
 • behandlingen har utförts på automatiserad väg.
Rätten att invända till behandlingen av din personliga information

Du kan invända till all behandling av din personliga information som har våra legitima intressen som sin juridiska grund, om du anser att dina grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre än våra legitima intressen.

Om du gör en invändning har vi möjligheten att visa att vi har övertygande legitima intressen som väger tyngre än dina grundläggande rättigheter och friheter.

Rätten att invända mot hur vi använder din personliga information för direkta marknadsföringsändamål

Du kan begära att vi ändrar sättet på vilket vi kontaktar dig för marknadsföringsändamål.

Du kan begära att vi inte överför din personliga information till icke-anslutna tredje parter för ändamål som direkt marknadsföring eller andra ändamål.

Rätten att erhålla en kopia av skyddsåtgärder för personlig information som tillämpas på överföringar utanför din jurisdiktion

Du kan be om en kopia av, eller referens till, skyddsåtgärderna, om din personliga information överförs utanför Europeiska unionen.

Vi förbehåller oss rätten att omarbeta alla dataöverföringsavtal för att skydda våra kommersiella intressen.

Rätten att lämna klagomål till din lokala tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna klagomål till din lokala tillsynsmyndighet om du är oroad över hur vi behandlar din personliga information.

Du har rätt att när som helst kontakta din tillsynsmyndighet, men vi ber dig att försöka lösa problemen med oss först.

KONTAKTA OSS

Den huvudsakliga kontaktpunkten för alla frågor om detta integritetsmeddelande är vårt dataskyddsombud. Dataskyddsombudet kan kontaktas via:

 • dataprotectionofficer@radiuspaymentsolutions.com eller
 • Radius Limited, Eurocard Centre, Herald Park, Herald Drive, Crewe CW1 6EG, Storbritannien
Om du har några frågor om vår efterlevnad av detta meddelande och dataskyddslagarna, eller om du vill utöva dina rättigheter, uppmanar vi dig att kontakta oss först. Vi kommer att utreda och anstränga oss för att komma till rätta med klagomål och lösa tvister och kommer att göra varje rimlig ansträngning för att uppfylla din önskan att utöva dina rättigheter så snabbt som möjligt i varje situation, inom tidsramen som anges av dataskyddslagar.

Ytterligare integritetsmeddelanden

Vi kan komma att företa oss viss behandling av personlig information som är föremål för ytterligare integritetsmeddelanden och kommer att göra dig uppmärksam på dessa i förekommande fall.

Meddelanden om ändringar

Radius kan när som helst komma att ändra eller uppdatera denna integritetspolicy.

Om vi ändrar vårt förhållningssätt till dataskydd kommer du att informeras om dessa ändringar eller göras uppmärksam på att vi har uppdaterat integritetspolicyn, så att du vet vilken information vi behandlar och hur vi använder den informationen.

Detta integritetsmeddelande uppdaterades och granskades senaste den 26 November 2019 – version 1.1.