• Home
 • Personvernpolicy

Personvernpolicy

PERSONVERNERKLÆRING FOR Radius Limited (HERETTER KALT «RADIUS»)

Viktig informasjon om Radius:

Radius og dets tilknyttede selskaper (samlet kalt «Radius», «vi» eller «oss») tar ansvaret sitt for databeskyttelse og personvern på alvor. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn, bruker og deler personopplysninger når vi utfører forretningsaktivitetene våre, inkludert:

 • hvilke personopplysninger vi samler inn, og hvordan vi bruker dem.
 • hvordan vi deler personopplysninger innenfor Radius og med tjenesteleverandører, tilsynsorganer og andre tredjeparter
 • å forklare mer om direkte markedsføring profilering og automatisert beslutningstaking
 • overføring av personopplysninger globalt
 • hvordan vi beskytter og oppbevarer personopplysninger
 • de juridiske rettighetene som hjelper deg med å håndtere personvernet ditt
 • hvordan du kan kontakte oss for å få videre hjelp
Radius-enheten som har ansvar for personopplysningene dine, er Radius-medlemmet som opprinnelig samler inn informasjon fra eller om deg. Dette vil bli forklart når personopplysningene dine først samles inn av denne Radius-enheten, for eksempel når du eller bedriften du jobber ber oss om å levere en tjeneste, eller når vi ber deg levere en tjeneste til oss. Du finner mer informasjon om Radius på corporate.radius.com eller ved å kontakte oss ved hjelp av informasjonen i delen [kontakt oss](https://www.radius.com/en-gb/contact/).

Det kan hende at vi av og til vil endre denne erklæringen for å holde den oppdatert i forhold til juridiske krav og hvordan vi driver forretninger. Du bør derfor sjekke disse sidene regelmessig for å lese den siste versjonen av denne erklæringen.

Det hender du finner eksterne lenker til tredjeparts nettsteder på nettstedet vårt. Denne personvernerklæringen gjelder ikke for bruk av en tredjeparts nettsted

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER VI SAMLER INN, OG NÅR OG HVORDAN VI BRUKER DEM

I denne delen finner du mer informasjon om
· hva slags personopplysninger vi samler inn

· når vi samler inn personopplysninger

· hvordan vi bruker personopplysninger

· det juridiske grunnlaget for bruk av personopplysninger
**når vi samler inn opplysninger** Vi samler inn informasjon om deg hvis du:
 • registrerer deg på eller bruker noen av nettstedene eller de nettbaserte tjenestene våre,
 • kjøper en av tjenestene våre,
 • samarbeider med oss som forretningspartner, eller
 • du identifiseres som en potensiell kunde eller forretningspartner,
(samlet kalt «**du**») **Personopplysninger vi samler inn og bruker hvis du bruker nettstedene eller de nettbaserte tjenestene våre**

På nettstedet vårt samles personopplysninger (som navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse) inn når du frivillig fyller dem ut i et nettskjema, for eksempel under en forespørsel om informasjon om tjenestene våre. Andre opplysninger som kan betegnes som personlig informasjon (som nettlesertype, operativsystem, IP-adresse, domenenavn, antall ganger du besøkte nettstedet, datoene du besøkte nettstedet på og hvor lang tid du brukte på nettstedet) kan bli samlet inn via informasjonskapsler og annen sporingsteknologi (for eksempel gjennomsiktige GIF-filer). Aggregert informasjon (som hvor mange ganger besøkende logger inn på nettstedet) kan også bli samlet inn.

Personopplysninger vi samler inn og bruker hvis du bruker noen av produktene eller tjenestene våre

Når du bruker eller mottar tjenestene våre, kan vi samle inn:

 • vanlige ID- og kontaktopplysninger (som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse) for å fylle bestillingen din, levere tjenestene våre og administrere kontoen din,
 • økonomiske opplysninger (som bankkontodetaljer, skatteopplysninger, fakturering og detaljer) for å administrere og behandle betalinger du gjør til oss,
 • opplysninger kredittvurderingsselskaper og svindelforebyggingsbyråer sitter med, for å vurdere søknaden din om å bruke tjenestene våre,
 • informasjon om hvordan du bruker produktene og tjenestene våre, samt hvor fornøyd du er med dem, for å hele tiden forbedre produktene og tjenestene vi gir deg, og
 • stedsbaserte opplysninger i forbindelse med telematikkproduktene og -tjenestene våre.
**Personopplysninger vi samler inn og bruker hvis du samarbeider med oss som en forretningspartner** Når vi kontakter deg for å tilby Radius' varer og tjenester, kan vi samle inn:
 • vanlige ID- og kontaktopplysninger (som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse) for å fylle bestillingen din, levere tjenestene våre og administrere kontoen din,
 • økonomiske opplysninger (som bankkontodetaljer, skatteopplysninger, fakturering og detaljer) for å administrere og behandle betalinger du gjør til oss, og
 • opplysninger kredittvurderingsselskap og svindelforebyggingsbyråer sitter med, for å vurdere søknaden din om å bruke tjenestene våre.
**Personopplysninger vi samler inn og bruker hvis du identifiseres som en potensiell kunde eller forretningspartner** Vi samler inn opplysninger direkte fra andre medlemmer av Radius-gruppen, og fra andre tredjeparts leverandører av salgsemner, om organisasjoner som ønsker å høre fra oss eller motta produktene og tjenestene våre. I slik tilfeller kan vi samle inn vanlige ID- og kontaktopplysninger (som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse) for å fylle bestillingen din, levere tjenestene våre og administrere kontoen din, og for å markedsføre varene og tjenestene våre til deg. Dette vil vi kun gjøre i henhold til preferansene dine og som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Det juridiske grunnlaget for bruk av personopplysningene dine

Vi vil kun samle inn, bruke og dele personopplysningene dine dersom vi er sikre på at vi har et tilstrekkelig juridisk grunnlag til å gjøre det. Dette kan skyldes at:

 • du har gitt oss samtykke til å bruke personopplysningene dine, for eksempel i forbindelse med de elektroniske direkte markedsføringsaktivitetene våre,
 • vi, som en kommersiell organisasjon (for eksempel når vi ønsker å markedsføre tjenestene våre til potensielle forretningskunder, eller for å forbedre produktene og tjenestene våre), har legitime interesser av å bruke personopplysningene dine – i disse tilfellene vil vi til enhver tid ta vare på opplysningene dine på en profesjonell måte og respektere retten til personvern, og du har rett til å protestere mot behandling som forklart i avsnittet juridiske rettigheter nedenfor,
 • vi trenger å bruke personopplysningene dine for å oppfylle eller inngå en kontrakt med deg, for eksempel vanlige kontaktopplysninger og faktureringsinformasjon som kreves for å ta imot / gjøre betalinger, og/eller
 • vi trenger å bruke personopplysningene dine for å overholde en relevant lov- eller forskriftsmessig forpliktelse vi har, for eksempel når vi er pålagt å dele personopplysninger med retten eller likningsvesenet.
**DELING AV PERSONOPPLYSNINGER INNFOR RADIUS MED TJENESTELEVERANDØRER OG TILSYNSORGANER**
I denne delen finner du mer informasjon om hvordan vi deler personopplysninger:
· innenfor Radius

· med tredjeparter som hjelper oss med å levere produktene og tjenestene våre og

· tilsynsorganer.
Vi deler opplysningene dine på måten og for formålene som beskrives nedenfor:
 1. innenfor Radius, der slik deling kreves for å levere tjenester til deg eller administrere virksomheten vår. [Klikk her](https://www.radius.com/en-gb/our-affiliates/) for en liste over Radius' tilknyttede selskaper,
 2. med tredjeparter som hjelper med å administrere virksomheten og levere tjenestene våre. Disse tredjepartene har inngått en avtale om konfidensialitetsavtale, og bruker eventuelle personopplysninger vi deler med dem eller samler på våre vegne kun til å levere tjenesten vi har avtalt med dem. Dette inkluderer leverandører av IT-tjenester som hjelper med å administrere IT- og back office-systemene våre,
 • med kredittvurderingsselskaper og organisasjoner som jobber med å forhindre økonomisk svindel,
 1. med tilsynsorganer, som kan inkludere UK Information Commissioners kontor og alle andre relevante tilsynsmyndigheter, for å overholde alle gjeldende lover, forskrifter og regler samt forespørsler fra rettshåndhevende organer, tilsynsorganer og andre offentlige etater,
 2. vi kan dele, i samlet, statistisk form, ikke-personlige opplysninger om besøkende på nettstedet vårt, trafikkmønstre og bruk av nettstedet med forretningspartnere, tilknyttede selskaper eller annonsører,
 3. Hvis vi i fremtiden selger eller overfører noe eller alt av virksomheten eller eiendelene våre til en tredjepart, kan vi dele opplysninger med en potensiell eller faktisk tredjeparts kjøper av virksomheten eller eiendelene våre.
**NÆRMERE FORKLARING OM DIREKTE MARKEDSFØRING, PROFILERING OG AUTOMATISERT BESLUTNINGSTAKING**
I denne delen finner du mer informasjon om
 • hvordan vi bruker personopplysninger til å holde deg oppdatert om produktene og tjenestene våre.
 • hvordan du kan administrere preferansene dine for markedsføring
 • når og hvordan vi driver med profiling og analyser
 • når og hvordan vi utfører automatisert beslutningstaking
**Slik bruker vi personopplysninger til å holde deg oppdatert om produktene og tjenestene våre** Vi kan bruke personopplysninger for å opplyse deg om Radius-produkter og -tjenester vi tror du vil være interessert i. Vi kan kontakte deg via e-post, post, telefon eller andre kommunikasjonskanaler vi tror vil være nyttige for deg. Vi vil til enhver tid respektere preferansene dine for hvordan du vil at vi skal administrere markedsføringsaktiviteter med deg.

Slik kan du administrere preferansene dine for markedsføring

For å beskytte personvernrettigheter, og for å sikre at du har kontroll over hvordan vi administrerer markedsføring med deg:

 • vil vi prøve å begrense direkte markedsføring til et rimelig og passende nivå, og kun sende deg kommunikasjon vi tror du kan ha interesse av eller finne relevant,
 • kan du når som helst be oss om å stoppe direkte markedsføring – du kan be oss om å slutte å sende markedsføringsmeldinger på e-post ved å følge «Stopp abonnement»-lenken i alle markedsføringsmeldinger vi sender deg på e-post. Eventuelt kan du kontakte oss på [lenke til siden «Kontakt»]. Spesifiser hvorvidt du vil at vi skal stoppe alle former for markedsføring eller kun en bestemt type (f.eks. e-post), og
 • kan du endre hvordan nettleseren din behandler informasjonskapsler, som kan brukes til å levere elektronisk reklame, ved å følge innstillingene i nettleseren slik det forklares nedenfor.
Vi anbefaler at du sjekker innstillingene på Radius-kontoen din med jevne mellomrom. **Når og hvordan vi driver med profiling og analyser**

Sjekk retningslinjene våre for informasjonskapsler.

Når og hvordan vi utfører automatisert beslutningstaking

 • Kredittvurdering
 • Kjøreatferd via telematikkinformasjon
**OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER GLOBALT**
I denne delen finner du mer informasjon om:
· hvordan vi opererer som en global virksomhet og overfører data internasjonalt.

· avtalene vi har på plass for å beskytte personopplysningene dine hvis vi overfører dem til utlandet.
Radius er en global virksomhet. Derfor kan det hende at personopplysningene dine overføres og lagres i land utenfor EU, inkludert i USA, som har andre standarder for databeskyttelse. Radius vil iverksette tilstrekkelige tiltak for å sikre at personopplysninger overføres i henhold til gjeldende lover og behandles på en forsvarlig måte for å beskytte retten din til personvern, og overføringer er begrenset til land med en tilstrekkelig grad av juridisk beskyttelse eller der vi kan føle oss trygge på at det er iverksatt alternative ordninger for å beskytte retten din til personvern.. For dette formålet:
 • sikrer vi at overføringer innenfor Radius dekkes av en avtale mellom medlemmer av Radius (en konsernavtale), som kontraktmessig forplikter hvert medlem til å sikre at personopplysninger får tilstrekkelig og konsekvent beskyttelse uansett hvor de overføres innenfor Radius,
 • inngår vi kontrakter for å beskytte personopplysningene dine i tilfeller der vi overfører dem utenfor Radius eller til tredjeparter som hjelper oss med å levere produktene og tjenestene våre. Noen av disse er velkjente sertifiseringsordninger som EU - US Privacy Shield, for beskyttelse av personopplysninger som overføres mellom fra EU til USA, eller
 • bekrefter vi gyldigheten av forespørsler om informasjon fra rettshåndhevende organer eller tilsynsorganer før vi deler noen personopplysninger med dem.
**SLIK BESKYTTER OG OPPBEVARER VI PERSONOPPLYSNINGER**

Sikkerhet

Vi har iverksatt og opprettholdt hensiktsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak, retningslinjer og prosedyrer som er utformet for å redusere faren for utilsiktet ødeleggelse eller tap, eller uautorisert deling av eller tilgang til slike opplysninger og som passer for opplysningene det gjelder. Tiltakene våre inkluderer å stille konfidensialitetskrav til ansatte og tjenesteleverandører, og å ødelegge eller permanent anonymisere personopplysninger hvis de ikke lenger trengs til formålet de ble samlet inn for.

Oppbevaring av personopplysningene dine

Vi vil oppbevare personopplysningene dine så lenge det er rimelig nødvendig for formålene de ble samlet inn for, som forklart i denne erklæringen. I enkelte tilfeller kan vi oppbevare personopplysningene dine over lengre tid, for eksempel hvis lovmessige, skatterelaterte eller regnskapsmessige krav pålegger oss å gjøre dette.

Under spesielle omstendigheter kan vi oppbevare personopplysningene dine over lengre tid for å ha en nøyaktig oversikt over kommunikasjonen din med oss i tilfelle det skulle oppstå klager eller utfordringer, eller hvis vi har rimelig grunn til å tro at det er kan oppstå en rettslig tvist relatert til personopplysningene dine eller forholdet oss imellom.

JURIDISK RETTIGHETER SOM HJELPER DEG MED Å HÅNDTERE PERSONVERNET DITT

Med forbehold om visse unntak, og i enkelte tilfeller avhengig av behandlingsaktivitetene vi bedriver, har du visse rettigheter i forhold til personopplysningene dine. Klikk på lenkene nedenfor for å lære mer om hver rettighet du kanskje har:

 • Rett til innsyn i personopplysninger
 • Rett til å rette/slette personopplysninger
 • Rett til å begrense behandling av personopplysningene dine
 • Rett til å overføre personopplysningene dine
 • Rett til å motsette deg behandling av personopplysninger
 • Rett til å protestere på hvordan vi bruker personopplysningene dine til direkte markedsføring
 • Rett til å be om en kopi av tiltakene for å beskytte personopplysninger som overføres utenfor rettskretsen din
 • Slik sender du inn en klage til de lokale tilsynsmyndighetene
Vi kan be deg om ytterligere informasjon, for å bekrefte identiteten din og av sikkerhetsårsaker, før vi deler personopplysningene du ber oss om. Vi forbeholder oss retten til å kreve et gebyr der loven tillater det, for eksempel hvis forespørselen din er åpenbart ubegrunnet eller overdreven. Med forbehold om juridiske og andre overveielser, vil vi gjøre alt vi kan for å respektere enhver forespørsel raskest mulig eller informere deg hvis vi trenger ytterligere informasjon for å imøtekomme forespørselen din.

Vi vil ikke alltid kunne imøtekomme forespørselen din i sin helhet, for eksempel hvis den vil påvirke taushetsplikten vi har overfor andre eller vi har rett til å behandle forespørselen på en annen måte.

Rett til innsyn i personopplysninger

Du har rett til å be oss om å gi deg en kopi av personopplysningene vi har om deg, og du har rett til å bli informert om:

 • hvor vi fikk personopplysningene dine fra,
 • formålene, det juridiske grunnlaget og behandlingsmetodene,
 • datakontrollørens identitet, og
 • hvilke enheter eller enhetskategorier personopplysningene dine kan bli overført til.
Rett til å rette eller slette personopplysninger Du har rett til å be om at vi retter unøyaktige personopplysninger. Det kan hende vi vil forsøke å verifisere nøyaktigheten av personopplysningene før vi retter dem.

Du kan også be oss om å slette personopplysningene dine i de begrensede tilfellene der:

 • de ikke lenger trengs til formålene de ble samlet inn for, eller
 • du har trukket tilbake samtykket ditt (i tilfeller der databehandlingen var basert på samtykke), eller
 • som følge av en vellykket rett til å protestere, eller
 • de har blitt behandlet på en ulovlig måte, eller
 • det er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse Radius er underlagt.
Vi er ikke pålagt å imøtekomme forespørselen din om å slette personopplysninger hvis behandling av personopplysningene dine kreves:
 • for å overholde en juridisk forpliktelse, eller
 • for å etablere, utøve eller forsvare oss mot rettslige krav.
Rett til å begrense behandling av personopplysningene dine Du kan be oss om å begrense behandling av personopplysningene dine, men kun dersom:

·      personopplysningenes nøyaktighet bestrides, for å la oss sjekke om de er nøyaktige, eller

·      behandlingen er ulovlig, men du ikke vil at vi skal slette dem, eller

·      de ikke lenger trengs for formålene de ble samlet inn for, men vi fortsatt trenger å etablere, utøve eller forsvare oss mot rettslige krav, eller

 • du har benyttet deg av retten til å protestere, i påvente av verifisering av overordnede grunner.
Vi kan fortsette å bruke personopplysningene dine, etter en forespørsel om begrensning, i tilfeller der:
 • vi har samtykke fra deg, eller
 • vi trenger å etablere, utøve eller forsvare oss mot rettslige krav, eller
 • vi må beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person.
Rett til å overføre personopplysningene dine Du kan be oss om å gi deg personopplysningene dine i et strukturert og datalesbart format eller få dem overført direkte til en annen datakontrollør, men i begge tilfeller kun når:
 • behandlingen er basert på samtykke fra deg eller en kontrakt inngått med deg,og
 • behandlingen er automatisert.
Rett til å protestere mot behandling av personopplysningene dine Du kan protestere mot all behandling av personopplysningene dine i tilfeller der det juridiske grunnlaget er de legitime interessene våre, forutsatt at du mener at de grunnleggende rettighetene og frihetene dine oppveier de legitime interessene våre.

Hvis du protesterer, har vi muligheten til å vise at vi har overbevisende legitime interesser som er overordnet rettighetene og frihetene dine.

Rett til å protestere på hvordan vi bruker personopplysningene dine til direkte markedsføring

Du kan be om at vi endrer måten vi kontakter deg på for markedsføringsformål.  Hvis du ikke lenger ønsker å motta markedsføringsmateriell, kan du melde deg av ved å sende e-post unsubscribe@radiuspaymentsolutions.com

Du kan be oss om å ikke overføre personopplysningene dine til ikke tilknyttede tredjeparter for bruk til direkte markedsføring eller til noe annet formål.

Rett til å be om en kopi av tiltakene for å beskytte personopplysninger som overføres utenfor rettskretsen din

Du kan be om en kopi av, eller referanse til, sikkerhetstiltakene som er på plass når personopplysningene dine overføres utenfor EU.

Vi forbeholder oss retten til å redigere enhver dataoverføringsavtale for å beskytte de kommersielle interessene våre.

Rett til å sende inn en klage til de lokale tilsynsmyndighetene

Du kan sende inn en klage til de lokale tilsynsmyndighetene hvis du er skeptisk til hvordan vi behandler personopplysningene dine.

Vi ber deg prøve å løse eventuelle problemer med oss først, selv om du når som helst har rett til å kontakte tilsynsmyndighetene.

KONTAKT OSS

Lederen vår for databeskyttelse er det primære kontaktpunktet for alle problemer som oppstår som følge av denne personvernerklæringen. Lederen for databeskyttelse kan kontaktes på:

 • dataprotectionofficer@radiuspaymentsolutions.com eller
 • Radius Limited, Eurocard Centre, Herald Park, Herald Drive, Crewe CW1 6EG
Hvis du har spørsmål eller bekymringer om hvorvidt vi overholder denne erklæringen og gjeldende lover for databeskyttelse, eller hvis du ønsker å utøve rettighetene dine, ber vi deg kontakte oss først. Vi vil undersøke og forsøke å løse klager og tvister, og vi vil gjøre alt vi kan for å respektere at du ønsker å utøve rettighetene dine, så raskt som mulig og innen tidsrammen som er fastsatt av lovene for databeskyttelse. **Ytterligere personvernerklæringer**

Vi kan behandle personvernerklæringer på en måte som er underlagt ytterligere personvernerklæringer, og vil i så fall gjøre deg oppmerksom på dette når det forekommer.

Melding om endringer

Radius kan når som helst endre eller oppdatere denne personvernerklæringen.

Hvis vi skulle endre tilnærmingen vår til databeskyttelse, vil du bli informert om disse endringene eller om at vi har oppdatert personvernerklæringen slik at du vet hvilke opplysninger vi behandler og hvordan vi bruker dem.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert den 26. November 2019 – Version 1.1.